Projekt Holy Grail pod vedením společnosti P&G získal hlavní ocenění magazínu Packaging Europe v rámci předávání cen Sustainability Awards

Tato společná iniciativa desítek firem navíc vyhrála i v kategorii „Významný počin na podporu cirkulární ekonomiky“
V Norimberku se 25. 9. vyhlašovali vítězové prestižní mezinárodní soutěže oceňující inovace v oblasti udržitelného balení výrobků. Průkopnický projekt Holy Grail (Svatý grál) pod vedením společnosti P&G (Procter & Gamble) vyhrál jak hlavní cenu Sustainability Awards 2019, tak kategorii „Významný počin na podporu cirkulární ekonomiky“.  
Holy Grail je společný projekt desítek firem, který má vyřešit jednu z nejzávažnějších překážek v recyklování plastů – neefektivní třídění v recyklačních provozech. V roce 2017 jej odstartovat expert společnosti P&G na udržitelná obalová řešení Gian deBelder jako jeden z průkopnických projektů spadajících pod iniciativu New Plastics Economy nadace Ellen MacArthur Foundation.   Zúčastněné firmy společně zkoumaly, jak může značkování obalů zásadním způsobem přispět k přesnějšímu třídění a kvalitnější recyklaci, a to konkrétně pomocí indikátorů a digitálních vodoznaků vložených do plastového materiálu. Lepší třídění může vést k lepší kvalitě i kvantitě recyklovaného materiálu na trhu, což by umožnilo vrátit větší množství plastů zpět do oběhu jako hodnotnou surovinu namísto toho, aby se skončily jako odpad.  Díky tomuto úsilí včera společnost P&G a celý průkopnický projekt Holy Grail zvítězil nad řadou dalších uznávaných kandidátů a získal první místo v kategoriích „Celkový vítěz“ a „Významný počin na podporu cirkulární ekonomiky“ v rámci cen Sustainability Awards 2019, které vyhlašuje časopis Packaging Europe.
Společnost P&G a její partneři přinesli do projektu Holy Grail své odborné znalosti a zkušenosti a také své zdroje, pomocí kterých v uplynulých třech letech vyvíjeli jednotnější a škálovatelný značkovací systém napříč všemi obalovými řešeními. Dosud totiž každá firma používala své vlastní specifické značky, které umožňují určit recyklační potenciál daných obalů. Tento systém však způsobuje prodlevy v průběhu recyklace a nejistotu ohledně toho, jak nejlépe odpad znovu využít. Cílem projektu Holy Grail bylo vyřešit tento problém zavedením „inteligentního třídění“ v recyklačních provozech.
Projekt Holy Grail nakonec potvrdil přínos technologií indikátoru a digitálního vodoznaku, a stal se tak klíčový krokem v hledání té nejlepší cesty, jak zavést univerzální metodu pro rychlejší zpracování a lepší výsledky. Projektu se účastnily desítky firem napříč celým produkčním řetězcem, včetně prodejců strojního vybavení, poskytovatelů technologií, výrobců materiálů, výrobců obalů, značek, maloobchodních prodejců a subjektů provádějících recyklaci – díky tomu bylo možné technologie otestovat a přiblížit se ideálnímu stavu, kdy by celé odvětví zavedlo a dodržovalo standardizovanou metodu.
Práce však nekončí a již nyní probíhá projekt Holy Grail 2.0, který opět propojuje různé hráče napříč celým sektorem s cílem zavést nové technologie do praxe pro více obalových řešení a recyklačních provozů, což povede k lepšímu třídění a v konečném důsledku i ke snížení množství odpadu v životním prostředí.
Společnost P&G si zakládá nejenom na vývoji inovativních výrobků a obalů, ale také na zajišťování udržitelnosti svých výrobků a na trvalé podpoře cirkulární ekonomiky. Mezi cíle ekologické udržitelnosti uvedené ve strategii společnosti P&G Ambition 2030 patří také 100% recyklovatelnost a opětovná použitelnost veškerých obalů. S projekty typu Holy Grail jde však společnost ještě o krok dál – spolupracuje napříč celým odvětvím a pomáhá zajistit další rozvoj recyklačních technologií tak, aby byly ještě efektivnější a odpovídaly stále vyšším nárokům.