Projekt na podporu ekonomické diplomacie - Exkurze středoamerických firem do českých potravinářských provozů a pivovarů (9. – 13. září 2019)

V roce 2018 bylo ZÚ Mexiko kontaktováno několika firmami z oblasti Střední Ameriky se zájmem o dovoz českých potravin 
a piva. ZÚ přes všechny potenciální problémy s importními povoleními toto vnímá jako příležitost zejména v oblasti kvalitních (a tedy dražších) českých výrobků a chce motivovat české výrobce pro vstup na místní trh.
ZÚ též projekt realizuje v návaznosti na letošní dokončení ustanovení tzv. Bezcelní unie mezi Guatemalou, Salvadorem a Hondurasem, která harmonizovala vetší část importních a exportních procedur (včetně těch na potraviny) a je tak pomyslnou 8. největší latinskoamerickou ekonomikou s cca 25 miliony obyvateli, 50% HDP celé Střední Ameriky, a kombinovaným importem z ČR v hodnotě 80 mil. USD v roce 2017.
Cílem projektu je přivést zástupce firem ze Střední Ameriky (Mexiko, Guatemala, Honduras a Salvador) do ČR a připravit exkurzi po českých potravinářských podnicích a (velkých i malých) pivovarech a představit ČR jako vývozce kvalitních potravin a proslulého piva. Mise by se měli účastnit rovněž novináři, jejichž články napomohou prezentaci českých výrobků ve Střední Americe. Výsledkem realizace by mělo být navázání kontaktu mezi zájemci o dovoz a českými exportéry s tím, že je ZÚ připraven v případě vážného zájmu jednat s jednotlivými ministerstvy zemědělství výše zmíněných zemí o otevření trhu s relevantními typy výrobků. Akci připravuje zastupitelský úřad ČR v Mexiku ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství.
Důležitou součástí projektu bude i seminář s návazným B2B jednáním organizovaný Ministerstvem zemědělství ČR na začátku mise (10. 9. 2019).
Účastnit se budou zástupci velkých distributorů nápojů a potravin (potvrzena společnost Glexico (Mexiko) a Grupo Simka a Dromeinter (Honduras)) a novináři zaměření na pivo a pivní kulturu ze Střední Ameriky. Účastníci projevili zájem zejména o lahvová piva s delší trvanlivostí a rovněž o  balené a konzervované potraviny s dlouhou dobou spotřeby včetně "fitness" potravin, cereálií, proteinových tyčinek, energetických nápojů, apod..
MZe zve k účasti na výše zmíněném Semináři a B2B jednání a nabízí možnost zařazení návštěvy Vašeho provozu do programu mise (možnost představení produktu, jednání o možnosti exportu, prezentace v médiích).
Zájem o účast na semináři a/nebo přijetí mise zasílejte v termínu do 20. 8. 2019 na email michal.kulik@mze.cz.  (14.8.2019)