Projekt SONIA: Bankovní identita jako nová „digitální občanka“ pro služby státu i soukromých firem

Česká bankovní asociace připravuje přelomový digitalizační projekt s názvem SONIA. Budou-li úspěšně prosazeny potřebné legislativní změny, dostane 5,5 milionů Čechů možnost při využívání služeb eGovernmentu či soukromých firem prokazovat svoji „digitální identitu“ prostřednictvím své stávající bankovní identity. Za tuto službu nebudou platit nic občané ani úřady. Využívání prověřené a bezpečné bankovní identity posílí důvěru a rozvoj digitální ekonomiky a je současně příspěvkem bank do vládního programu pro Digitální Česko.
Již zanedlouho by mohlo více než 5,5 milionů Čechů získat univerzální „digitální občanku“, která lidem zpřístupní možnost elektronické komunikace s úřady i soukromými společnostmi. Česká bankovní asociace (ČBA) připravuje společný projekt, který by měl umožnit využívání bankovní identity nejen k přihlašování do internetového bankovnictví, jak je tomu doposud, ale nově i pro plošné prokazování totožnosti lidí v „digitálním“ světě.
„V Česku zatím chybí univerzální masově rozšířený digitální doklad totožnosti, jímž by se lidé mohli prokazovat při online komunikaci jak s úřady, tak i soukromými společnostmi. Nejrozšířenějším nástrojem digitálního ověřování totožnosti je bankovní identita pro přihlašování do internetového bankovnictví, která je prověřená a důvěryhodná. V zahraničí je často využívaná ke vzdálenému prokazování identity i pro potřeby nebankovních subjektů,“ vysvětlil Pavel Štěpánek, výkonný ředitel ČBA.
Identita pro čerpání služeb státu i soukromých firem
Vzdálené prokazování identity je podmínkou, aby lidé mohli čerpat digitální služby poskytované státem, v Česku například z Portálu občana, či od soukromých společností, typicky např. od dodavatelů energií, operátorů, ale i mnohých dalších. Pokud by k této identifikaci bylo možné využít bankovní identitu (zjednodušeně přihlašovací údaje do internetového bankovnictví), otevřela by se jednoduchá cesta k čerpání těchto služeb milionům lidí.
Bankovní identita jakožto jednoduchý prostředek pro identifikaci by podle plánů ČBA zprostředkovávala pouze ověření identity, bez jakéhokoliv poskytování či uchovávání soukromých dat. Její využívání by tedy bylo naprosto bezpečné. Každé ověření prostřednictvím bankovní identity by bylo provedeno pouze na základě aktivity a souhlasu občana. Za ověření identity by neplatili nic občané ani úřady. Zpoplatněny by byly pouze pro komerční poskytovatele služeb.
Co může projekt SONIA komu přinést?
• Občané (klienti bank) získají daleko snadnější a především uživatelsky přívětivější přístup k digitálním službám státu i soukromých společností. Prostřednictvím své bankovní identity by se přihlašovali nejen do svého internetového bankovnictví, ale také k čerpání dalších elektronických služeb.
• Stát získá několik milionů uživatelů veřejných služeb e-governmentu, S využitím bankovní identity získá okamžitě přístup k veřejným službám přes 5,5 milionů uživatelů. Projekt SONIA tak výrazně podporuje vládní koncepci „Digitální Česko“. Využívání prověřené a bezpečné bankovní identity současně posílí důvěru a rozvoj digitální ekonomiky. A nejen té digitální – dle zkušeností ze zahraničí jednotná digitální identita výrazně přispívá k růstu HDP.
• Poskytovatelům služeb to přinese zjednodušení identifikace osob, a to díky tomu, že budou mít k dispozici snadný a spolehlivý nástroj, jak klienta v on-line prostředí identifikovat. Pro jakékoli služby vyžadující určitou úroveň ověření toto přináší značné zjednodušení, zrychlení a tím i snížení nákladů. Vzniknou nové obchodní příležitosti postavené na digitálních službách, které byly doposud určeny pouze pro „fyzický svět“.
V Česku připravováno, v zahraničí již letitým fungováním prověřeno
Projekty spočívající ve spolupráci bank a státu při ověřování „digitální“ totožnosti již mnoho let úspěšně usnadňují každodenní činnosti obyvatel v mnoha zahraničních zemích. Pozitivní zkušenosti s ní mají např. v Dánsku, Švédsku, Kanadě, ale i v Indii či Spojených arabských emirátech. Estonci dokonce uvádí, že jednotná digitální identita přispívá až dvěma procenty ročně k růstu jejich ekonomiky.
A k těmto státům se má přiřadit i Česko. Nejdříve je však nutné provést nezbytné legislativní změny. Jednotlivé aspekty projektu jsou v současnosti podrobně projednávány s veřejnými institucemi, brzy se jednání přesunou na půdu Parlamentu ČR. Mezi účastníky diskuzí panuje co do prospěšnosti všeobecná shoda a kooperace: „SONIA je projekt, který nejen že přinese daleko větší dynamiku do tempa naplňování vládního programu pro Digitální Česko, ale také jasně doloží, že právě spolupráce veřejného a soukromého sektoru je cestou, jak dostat Česko mezi nejvyspělejší digitální země – a to je přesně naše ambice„ komentuje Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci
Projekt využití bankovní identity k plošné identifikaci uživatelů digitálních služeb plánuje ČBA podrobněji představit na nadcházející konferenci ISSS, jejíž 22. ročník se uskuteční  1.-2. dubna v Hradci Králové. (29.3.2019)