Projekt výstavby nového papírenského stroje v Rusku podpořený Českou exportní bankou a EGAP

Po úspěšném zprovoznění papírenského stroje č. 5 na dekorační papír (zprovozněno v roce 2009) se v roce 2015 rusko-německý koncern Mayak-Technocell (OOO Mayak/Felix Schoeller GmbH) rozhodl pro výstavbu dalšího stroje na stejný sortiment, který se rozhodl umístit do stejné výrobní haly, jako již provozovaný papírenský stroj č.5. V rámci výběrového řízení byla dodavatelem strojního zařízení vybrána společnost PAPCEL. Podpis smlouvy proběhl v říjnu 2015.
PAPCEL dodal kompletní linku na výrobu dekoračního papíru a dvouvrstvého tapetového papíru bez a s přídavkem PE vlákna a s oboustranným nátěrem. Stoj se dvěma sítovými stoly šíře 2700 mm vyrábí dekor v gramážích od 40-110 g/m2, tapetový papír v gramážích min. 55 g/m2 bez nátěru a 85 g/m2 s nátěrem. Šíře stroje na navíječi je 2300 mm, stroj pracuje při rychlosti 850 m/min., jeho hodinová produkce pro dekor je 6500 kg, pro tapetový základ 5000 kg/hod. PAPCEL v projektu vystupoval jako generální dodavatel celé technologie, na projektu kooperovala celá řada předních zahraničních dodavatelů pro papírenský průmysl (Voith, Lang-Hafner, Bellmer, UMV, Ircon, apod.). Projekt finančně podpořila Česká exportní banka, realizaci projektu pojistila česká pojišťovací agentura EGAP. Pro Českou exportní banku je to již druhý projekt, který pro tento významný ruský koncern finančně podpořila (prvním projektem byl nový PS 5 - v té době také na „zelené louce“).
Výroba dekoračního papíru i základu pro výrobu tapet s přídavkem PE vlákna patří k technologicky náročným a vysoce specializovaným procesům spojených s přesným dávkováním nejrůznějších forem papírenských pigmentů a barev nebo jiných pomocných papírenských prostředků. Dávkování receptur je pro celý výrobní proces zásadní, ve většině případů patří k pečlivě utajovanému know-how každého výrobce, důraz je kladen především na optické a mechanické vlastnosti vyráběného papíru. Rusko-německý koncern Mayak-Technocell je světovým dodavatelem těchto typů papírů, technologie provozované v Německu nebo Rusku patří ke špičce v oboru. PAPCEL pro nový PS 6 dodal kompletní systém pro dávkování PE vlákna na výrobu tapetového základu a kompletní systém pro dávkování a nanášení pigmentů pro výrobu natíraného papíru.
Ke stroji byla dodána nová přípravna látky pro spodní i horní vrstvu. Stroj je osazen dvěma sítovými stoly, horní nátok dodal PAPCEL, spodní nátok firma Voith, která dodala některé zařízení také do konstantní části stroje a přípravny látky. Kromě firmy Voith na projektu spolupracovala také německá firma Lang-Hafner (dodavatel zákrytu, parkondenzačního systému, rekuperace a ventilace). Stoj je osazen natěračkou firmy UMV, ke které dodal PAPCEL novou pracovní stanici a systém pro ohřev a přípravu teplé vody, včetně kompletního systému pro dávkování pigmentů, tj. včetně vařáku pro přípravu a zpracování oxidovaného škrobu nebo dextrinu. Celková investice na straně zákazníka představovala téměř 60 mil. EUR, v tom strojní dodávky PAPCEL přes 35 mil. EUR.
Expedice strojních dodávek byla zahájena v prosinci 2016, ukončena v březnu 2018. PAPCEL celkem vyexpedoval téměř 170 kamionů, na které v roce 2017 a 2018 navázaly dodávky náhradních dílů a náhradních válců. PAPCEL v projektu vystupoval jako generální dodavatel všech strojních a elektro dodávek. Na projektu spolupracovala firemní projekční kancelář Erma Elan Engineering Praha, která zpracovala kompletní projekční dokumentaci.
V srpnu 2018 byl úspěšně natočen první tambor. Výroba prvních dávek dekoračního papíru probíhala v září 2018. Poté byly zahájeny zkoušky zařízení a linky na výrobu doplňkového výrobního programu, kterým je dvouvrstvý tapetový papír bez a s přídavkem PE vlákna a s oboustranným nátěrem. Stroj byl uveden do provozu v prosinci 2018. Podpisem protokolu o provedení garančních zkoušek v prosinci 2018 byl projekt úspěšně předán zákazníkovi.
Nový papírenský stroj č. 6 patří na vrchol referencí společnosti PAPCEL. Znamenal vysoké nasazení celého realizačního týmu, jeho náročnost spočívala mimo jiné v koordinaci velkého množství technických týmů subdodavatelských firem při zprovozňování. Stroj od doby natočení prvního tamboru pracuje ve stabilním režimu, podpisem a převzetím celého projektu do užívání zákazník vyjádřil spokojenost s realizací projektu, který se v Ruské federaci řadí mezi TOP instalace. (11.4.2019)