Projekt Young Energy Europe hledá žrouty energie

Průmysl se na tuzemské spotřebě energie podílí až  40 procenty, nejvíce ze všech sektorů. Po změně volají už i samotné podniky, trendem je trvale udržitelný energetický management. Právě tomuto vývoji jde na ruku nový vzdělávací projekt Young Energy Europe, který 4. září spustila Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK). Mladí pracovníci se v něm naučí odhalit skryté rezervy úspor energie ve svých podnicích a stanou se ambasadory ochrany klimatu.
Česká ekonomika patří v evropském měřítku k těm energeticky nejnáročnějším. Významný podíl na tom má zpracovatelský průmysl, jehož spotřeba se pohybuje vysoko nad průměrem EU. „Průmyslově orientované Česko má v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí enormní potenciál, sílí navíc tlak na podniky v souvislosti s nezbytným snižováním energetické náročnosti a dodržováním principů trvale udržitelného rozvoje,“ domnívá se René Harun, zástupce jednatele ČNOPK, a dodává: „Young Energy Europe proto cílí na energeticky náročné podniky a jejich mladé zaměstnance. Chce u nich zvýšit povědomí o šetrném hospodaření se zdroji energie a nabídnout konkrétní řešení.“
Prvního ročníku kurzu se účastní 26 zaměstnanců z 10 firem. Během pětidenního školení se seznámí s principy a postupy energetického managementu, naučí se používat měřicí přístroje a vypočítat hospodárnost, zapracují i na svých měkkých dovednostech. V praktickém projektu pak pro své firmy vypracují konkrétní opatření pro hospodárnější využití zdrojů energie. 
Přínos tak bude znát na obou stranách: Zaměstnanec si zvýší odbornou kvalifikaci a firma při zavedení projektů úspor může citelně snížit náklady. I poměrně nenáročná opatření, jakým je výměna stávajícího osvětlení za LED nebo utěsnění úniků tepla, přitom podniku mohou uspořit až desetitisíce korun ročně. Ze školení vzejdou certifikovaní „Energy Scouts“, kteří mají v podnicích dále podněcovat úsporná opatření a šířit osvětu.
V Německu, kde se kurzy konají od roku 2014, jimi prošlo už 5000 pracovníků  z více než 1500 firem. Životnímu prostředí ročně odlehčí o více než jednu tunu emisí oxidu uhličitého a podnikům ušetří bezmála 60 milionů korun.  Young Energy Europe je evropský projekt. Kromě Česka běží v Bulharsku, Řecku a Maďarsku a do konce roku jím projde na 80 mladých lidí. Kurzy
v jednotlivých státech organizačně zaštitují německé zahraniční hospodářské komory. Projekt podporuje Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti a je součástí Evropské iniciativy k ochraně klimatu (EUKI).  Kurz se koná jednou ročně, další proběhnou v letech 2019 a 2020. Účast v kurzu je bezplatná. (5.9.2018)