Projekt Zelená domácnostem na Slovensku nabízí šanci českým firmám

V rámci národního projektu Slovenské inovační a energetické agentury s názvem Zelená domácnostem se mohou slovenské domácnosti ucházet o podporu formou poukázky na koupi a instalaci malých zařízení na výrobu elektřiny a na výrobu tepla.
Slovenská inovační a energetická agentura (SIEA) vyhlásí od 17. září 2019 další čtyři kola v rámci projektu Zelená domácnostem. Finanční podpora formou poukázek je určena pro nákup a instalaci slunečných kolektorů, fotovoltaických panelů, tepelných čerpadel a kotlů na biomasu.
Poukázky pokryjí část ceny za dodávku a montáž celého systému. Hodnota poukázky je určena automaticky podle druhu a výkonu zařízení. Maximální podpora je možná do výše 50 % oprávněných výdajů.
Pro domácnosti je tedy rozhodující poznat konkrétní druh zařízení a jeho instalovaný výkon. Zařízení si mohou domácnosti vybrat ze seznamu zařízení (zoznamu zariadení), která splňují určené technické podmínky. Následně elektronicky požádají o vydání poukázky (elektronicky požiadať o vydanie poukážky), kterou si uplatní při instalaci zařízení u zhotovitele.
Novinkou tohoto kola je zvýšená podpora zařízením na výrobu tepla, konkrétně na tepelná čerpadla. SIEA tak reaguje na přetrvávající zájem o tepelná čerpadla, u kterých je příspěvek nejvyšší.
Podmínkou podpory na tepelná čerpadla je, aby byla určena k využívání aerotermální, geotermální nebo hydrotermální energie, měla akreditovanou zkušebnou potvrzený doklad o jmenovitém výkonu a dosahovala minimální hodnoty pro průměrné klimatické podmínky.
K oprávněným výdajům patří tepelné čerpadlo, akumulační zásobník vody, zemní vrty, komponenty nutné k jeho provozu, montážní materiál, montážní práce, zkoušky a revize.
Základní sazbou při tepelném čerpadlu pro rodinný dům je 272 EUR/kW instalovaného výkonu čerpadla, maximální výše podpory je 2 720 EUR na instalaci.
České firmy patří k významným dodavatelům tepelných čerpadel na Slovensko. Zvyšující se poptávka po těchto čerpadlech je  velkou příležitostí  i pro další  české firmy vyrábějící tato čerpadla. Zároveň je letošní zářiové kolo podpory výzvou i pro ty české subjekty, které sice dodávají na slovenský trh tepelná čerpadla, ale zatím není známé, zda splnily podmínku pro dotace. I když v případě podpory kotlů na biomasu je základní sazba i maximální  výše podpory nižší  (80 EUR/kW, 1 200 EUR/kW) je projekt Zelená domácnostem šancí i pro české  výrobce a  exportéry kotlů  na biomasu. (27.7.2019)