Projektanti výrazně uspoří čas, a to díky nové službě Projektování s katastrem

Český start-up CleverMaps představuje novou službu určenou především pro projektanty. Modul aplikace „SyMAP Projektování s katastrem“ jim výrazně uspoří čas a usnadní práci. Služba vznikla s cílem pomoci uživatelům rychle a efektivně získat z databáze katastru nemovitostí data, která se vztahují k řešenému území.
Typickým uživatelem služby může být například projektant inženýrských sítí, který má za úkol navrhnout trasu vedení. K tomu vždy potřebuje vytvořit seznam parcel dotčených jeho návrhem. Bez „Projektování s katastrem“ musí projektant vyhledávat údaje o jednotlivých parcelách v katastru nemovitostí položku po položce. I když k tomu využívá online náhled do katastru, jedná se o proces velmi zdlouhavý a náročný na čas. Katastrální data získaná tímto způsobem navíc nejsou kompletní, protože zdarma jsou o každé parcele k dispozici jen základní údaje, pro účely dalšího zpracování nedostatečné. Vždy je proto nutné zakoupit ještě kompletní list vlastnictví, jehož cena je aktuálně stanovena na 50 Kč za list A4.
„Pokud projektant využije službu Projektování s katastrem, stačí mu nahrát do aplikace projektovanou trasu nebo jinak definovaný územní celek ve formátu dfx, shp nebo vfk,“ uvádí Michal Fiala, produktový manažer aplikace SyMAP. Tyto formáty mají projektanti běžně k dispozici, vytváří je totiž standardně používané programy pro projektování, jako například AutoCAD, MicroStation a další. „Okamžitě po nahrání podkladů uživatel vidí všechny základní informace o vloženém projektu – počet dotčených parcel, listů vlastnictví i předpokládanou cenu za vypsání katastrálních dat při využití aplikace. K dispozici je mu také automaticky generovaná excelová tabulka, která obsahuje kompletní data k dotčeným pozemkům,“ dodává Fiala. Aplikace navíc umí vypsat všechna katastrální data, která jsou v placeném výpisu katastru, a navíc je přehledně rozdělí.
Cena služby je do konce roku 2018 stanovena následujícím vzorcem: 17 Kč x (počet parcel + počet listů vlastnictví). Pokud tedy projektant nahraje například trasu, která protíná 10 parcel na 5 listech vlastnictví, cena za výpis katastrálních dat bude 17 x (10 + 5) = 255 Kč. Jako výstup služba SyMAP Projektování s katastrem generuje dokument ve formátu .xlsx (Microsoft Excel) s předdefinovanou pevnou strukturou nebo soubor ve formátu .csv (textový formát) se strukturovaným kompletním obsahem dat.
Uživatel má také možnost bezplatného stažení katastrální mapy v rozsahu celých dotčených katastrálních území. Dalším možným grafickým výstupem jsou soubory formátu ESRI SHP, které obsahují objektovou kresbu dotčených parcel a protnuté plochy zájmového území s katastrálními parcelami. Oba výstupy SHP jsou doplněny připojenými atributovými tabulkami.
Modul Projektování s katastrem aplikace SyMAP je tak vhodný pro každého, kdo potřebuje jednoduše získat katastrální data z databáze katastru nemovitostí pod projektovanou stavbou nebo jinou zájmovou oblastí. Uživatel má obratem k dispozici excelovou tabulku s daty a také další dokumenty, které by jinak musel zpracovávat ručně. Díky přehledné a snadno ovladatelné online aplikaci může uživatel pracovat z jakéhokoliv počítače s přístupem na internet, bez nutnosti instalace programů. (9.10.2018)