Projektové firmy jsou optimistické, přijímají zakázky i přes své vytížené kapacity

Projektové firmy jsou ohledně vývoje trhu a svých tržeb optimistické. V letošním roce očekávají růst trhu v průměru až o 6,3 procenta. Se zpomalením počítají v roce 2020, kdy počítají s růstem ve výši 3,1 procenta. Obdobná očekávaní mají rovněž u svých tržeb, kdy v roce 2019 počítají s růstem tržeb až o 7,2 procenta a v roce 2020 s růstem 4,2 procenta. Vyplývá to ze Studie developerských společností H2/2019 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se skupinou Saint-Gobain.
Očekávaný vývoj tržeb projektových společností kopíruje téměř shodně jejich očekávání. V letošním roce počítají téměř dvě pětiny firem (38 procent) s růstem svých tržeb až o pět procent, a třetina firem (30 procent) předpokládá až desetiprocentní růst. Růst vyšší, než patnáct procent potom očekává téměř čtvrtina firem (23 procent). S poklesem do pěti procent počítá jen malá část (5 procent) projektových společností. Růst tržeb o 5 procent očekává v roce 2020 více než polovina firem (53 procenta), větší růst – až o 10 procent – očekává potom pětina firem (21 procent). S růstem nad deset procent počítá 11 procent firem, pokles předpokládá také 11 procent projektových firem.  Ivo Luňák, jednatel společnosti Tyros Loading Systems CZ   je také optimistický: „Myslím si, že není důvod, aby se projektovému trhu nedařilo dobře. Jsou spousty investorů lačných umístit své prostředky do zajímavých projektů, a pak legislativa přináší další spousty omezujících i technických kritérií a požadavků, že prostor pro kreativitu bude veliký.“
Vývoj tržeb odráží ten fakt, že tři pětiny (60 procent) firem zaznamenaly růst cen projektových prací u privátních investorů. U veřejných investorů zaznamenala růst cen vice než polovina (54 procent) projektových firem. Za zmínku stojí zjištění, že téměř dvě pětiny firem (39 procent) si nevšimly žádných změn v cenách u privátních investorů; u veřejných investorů to bylo 44 procent projektových společností. 
Vzhledem k těmto zjištěním je tedy logické, že více než polovina firem (51 procent) očekává pro letošní rok růst svých marží; pokles marží očekává pouze minimum (5 procent) oslovených firem a zbývající část žádné změny neočekává. V roce 2020 počítá se zvýšením svých marží pouze necelá třetina firem (30 procent); s žádnou změnou nepočítají téměř dvě třetiny (62 procent) oslovených firem. Pokles marží očekává již více oslovených, a to téměř jedna desetina (8 procent). „Předpokládám, že projektový trh 2019/2020 bude stabilní. Naše společnost získává 90 % zakázek v soukromém sektoru, kde pozorujeme určité zvolnění a pečlivější přípravu, především u výrobních staveb; u bytové výstavby s potěšením konstatujeme posun k požadavkům na vyšší kvalitu architektonického i technického řešení. Ve veřejném sektoru už v řadě případů přestává být cena projektových prací jediným kritériem, přibývá požadavků na reference a zkušenosti s požadovaným typem projektových prací. Tržby předpokládáme stejné, případně s růstem do 5 %, “ komentuje situaci Aleš Krtička, jednatel společnosti Atelier Tsunami.
Je zřejmé, že při takových očekáváních se firmy potýkají s téměř maximálním vytížením svých kapacit, které v průměru hodnotí na 96 procent. Zajímavý je fakt, že i přes takto velké vytížení, se více než polovina firem (56 procent) rozhodla nenavyšovat počty svých pracovníků. Pouze dvě pětiny firem (44 procent) se budou snažit své kapacity navýšit.  
Jedním z možných důvodů, proč tržby těchto společností rostou a proč nadále očekávají růst i při svých vytížených kapacitách, může být zjištění, že více než polovina firem (53 procent) by přijala novou zakázku i v případě, že by na ni neměla dostatek volných kapacit, zhruba menší polovina (47 procent) by k takovému jednání nepřistoupila.
Projektové firmy mají v průměru nasmlouvané zakázky na deset následujících měsíců. A dvě pětiny firem (40 procent) uvádějí, že ve srovnání s rokem 2018 je nasmlouvaných zakázek více. Pokles v počtu nasmlouvaných období zaznamenalo pouze 12 procent firem. Žádnou změnu v počtu nasmlouvaných zakázek uvádí téměř polovina oslovených společností (48 procent). Při získávání zakázek stále zůstává pro projektové firmy nejvíce populární metodou dlouhodobá spolupráce se zadavatelem, nebo osobních kontakty, které využívají všechny oslovené společnosti (obojí shodně 100 procent), nebo přímá poptávka od zákazníků (97 procent). Nejmenší část firem (92 procent) potom využívá tendry či výběrová řízení. Více na: www.ceec.eu (3.10.2019)