Projekty ekonomické diplomacie pro rok 2019

Komise pro výběr projektů jich schválila 241 pro rok 2019. Projekty ekonomické diplomacie PROPED podporují české firmy při vstupu na zahraniční trhy a při nabídce obchodních řešení zahraničním partnerům. České firmy a instituce se zájmem o účast na některém z projektů se mohou obracet na Klientské centrum pro export nebo ideálně přímo na příslušný zastupitelský úřad. PROPED jsou financovány ze Společného nástroje financování ekonomické diplomacie.
Komise pro výběr projektů složená ze zástupců rezortů zapojených do Společného nástroje financování ekonomické diplomacie České republiky posoudila na svém zasedání dne
28. listopadu 2018 návrhy 288 projektů. Z tohoto celkového počtu předložených návrhů Komise doporučila pro rok 2019 k realizaci 241 projektů.
České firmy a instituce se zájmem o účast na některém z projektů ekonomické diplomacie se mohou obracet na Klientské centrum pro export nebo přímo na příslušný zastupitelský úřad. Ekonomičtí diplomaté Vám rádi sdělí bližší informace o daném projektu a podmínkách účasti. Seznam kontaktů na ekonomické úseky ambasád najdete na www ministerstva zahraničí.
Cílem projektů ekonomické diplomacie je podpořit proexportní aktivity českých firem a jejich vstup na zahraniční trhy. Projekty ekonomické diplomacie mohou mít podobu semináře, konference, kulatého stolu, incomingové mise, workshopu či účasti českých firem na výstavách a veletrzích.
Projekty ekonomické diplomacie PROPED jsou podpořeny ze Společného nástroje pro financování ekonomické diplomacie ČR, do kterého jsou kromě Ministerstva zahraničních věcí ČR zapojeny Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra a Úřad vlády. Schválené projekty dle teritorií a dle sektorů najdete v přiložených dokumentech. (13.12.2018)