Prologis: Dodavatelské řetězce čelí trvalé transformaci

Prologis Research, výzkumné oddělení společnosti Prologis, očekává, že současné narušení trhu bude vyžadovat změnu způsobu skladování zásob. Až do pandemie se globální dodavatelské řetězce spoléhaly na model „just-in-time“, pro jehož funkčnost je klíčový plynulý tok zboží. Právě pandemie a další faktory (např. změna klimatu, geopolitika či napjatá situace na trhu práce) však tento plynulý tok narušily a zapříčinily nedostatek zboží, nestabilitu i vyšší náklady.
Zjištění Prologis Research naznačují, že dodavatelské řetězce procházejí trvalou proměnou směrem k větší odolnosti. Tento posun přirozeně vyžaduje držení větších skladových zásob – konkrétně by se zásoby maloobchodníků musely zvýšit o 13 %, aby pokryly poptávku v roce 2021. V předpandemickém roce 2019 přitom zásoby zaostávaly za poptávkou pouze o 1,5 %. Jen na americkém trhu pak může současný nedostatek kapacit vyvolat v krátkodobém horizontu poptávku po dalších 600 milionech čtverečních stop (v přepočtu po 55,7 milionu metrech čtverečních) logistických prostor.
Z tržního vývoje je již nyní patrné, že společnosti se snaží na tuto situaci reagovat poptávkou po skladových prostorách na tzv. „vstupních trzích“, tedy v lokalitách, odkud lze zboží distribuovat ideálně do celého světa. Patří mezi ně například přístavní města a jejich okolí – na evropském kontinentu především Rotterdam a Hamburk. Společnosti chtějí rychle získat kontrolu nad svými zásobami, proto průměrná míra neobsazenosti na nejdůležitějších námořních trzích světa nyní klesla pod 2 %. To je o polovinu méně než na ostatních trzích, a dokonce méně než historický průměr 4,7 %.
Odborníci Prologis Research zmiňují i hypotetická vyústění situace: „Velké a stále rostoucí překážky pro novou logistickou výstavbu ve vstupních lokalitách by mohly vést k výstavbě na sousedních trzích nebo zvýšit poptávku po možnostech přestavby či přemísťování.“
Celou výzkumnou zprávu naleznete na tomto odkazu: https://www.prologisce.eu/cs/logistics-industry-research/trvajici-naruseni-trhu-zvlastni-zprava-prologis-research (19.11.2021)