Propodnikatelské desatero i rekodifikace stavebního práva, na MPO jednala Podnikatelská rada

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu se konalo 23. zasedání Podnikatelské rady - poradního orgánu meziresortního charakteru v oblasti zlepšování podnikatelského prostředí v České republice.
Jednání zahájila ministryně průmyslu a obchodu a zároveň předsedkyně Podnikatelské rady Marta Nováková. Ve svém projevu mimo jiné zdůraznila důležitost rady jako vhodné platformy pro diskusi a řešení témat přispívajících k příznivému rozvoji podnikatelského prostředí. Zároveň představila tzv. Propodnikatelské desatero, které ministerstvo připravilo pro podnikatele ke zlepšení podnikatelského prostředí a dalšího snížení administrativní zátěže.
Propodnikatelské desatero představuje 10 stěžejních oblastí, které je potřeba v nejbližší době postupně zrealizovat:
1. Právní elektronický systém (PES)
2. přívětivá legislativa
3. kontrolní web
4. propojení Registru živnostenského podnikání a Portálu občana pro snadnější podnikání
5. digitalizace formulářů
6. rodinné podnikání
7. exekuce - kompenzace nákladů podnikatelů spojených s exekucemi zaměstnanců
8. zamezení duplicit (only once)
9. online transparentní platby
10. usnadnění povolování staveb, kdy dokumenty řeší úřad.
Na všech bodech se již průběžně pracuje.
Po ukončení obsáhlé diskuze k tomuto tématu následovala prezentace Hany Šimkové, zástupkyně ředitele odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO, která informovala přítomné o vydání 16. ročenky publikace Doing Business 2019, kterou uveřejňuje Mezinárodní finanční korporace, jež je součástí Světové banky. Publikace Doing Business mapuje podnikatelské prostředí ve 190 státech. Kromě celkového pořadí hodnotí podmínky v jednotlivých zemích podle 10 indikátorů. Zveřejněna byla loni v říjnu ve Washingtonu. Česká republika obsadila v aktuálním žebříčku 35. místo. MPO připravilo ve spolupráci s ostatními resorty sadu opatření pro zlepšení postavení ČR.
Zástupce Hospodářské komory ČR Michal Štefl ve své prezentaci na téma Rekodifikace stavebního práva shrnul hlavní problémy současného stavebního práva a představil osm základních předpokladů úspěšné rekodifikace stavebního práva.
Dále se mluvilo o tématu "Exekuce – kompenzace nákladů podnikatelů", které prezentoval ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO Pavel Vinkler. Ministerstvo připravilo návrh na daňové zvýhodnění u zaměstnavatelů – plátců mzdy, kteří provádí výkon rozhodnutí nebo exekuci srážkami ze mzdy formou možnosti uplatnění odčitatelné položky od základu daně z příjmů.
Posledním, nicméně důležitým tématem zejména pro malé a střední podniky, byla problematika rodinných firem, rodinného podnikání a zejména ukotvení definice rodinného podnikání. Jak poznamenal ředitel Vinkler, na řešení této problematiky se spolupodílí s Ministerstvem průmyslu a obchodu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci. (29.3.2019)