Prosincová bilance zahraničního obchodu byla meziročně horší

Podle předběžných údajů skončila v prosinci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 6,7 mld. Kč, což byl meziročně o 2,1 mld. Kč horší výsledek.
Celkovou bilanci zahraničního obchodu se zbožím nepříznivě ovlivnilo především snížení kladného salda motorových vozidel o 5,0 mld. Kč. Dále se prohloubil schodek bilance s potravinářskými výrobky o 1,5 mld. Kč a základními farmaceutickými výrobky a přípravky o 1,2 mld. Kč.
Příznivě na celkové saldo působil hlavně menší schodek bilance zahraničního obchodu s chemickými látkami a přípravky (o 1,7 mld. Kč) a počítači, elektronickými a optickými přístroji (o 1,1 mld. Kč). O stejnou částku (1,1 mld. Kč) se zvýšil přebytek bilance se stroji a zařízeními.
Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v prosinci přebytkem 30,9 mld. Kč a byla tak meziročně o 8,1 mld. Kč nižší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 6,0 mld. Kč a dosáhl 36,7 mld. Kč.
Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz i dovoz shodně o 1,8 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu (o 0,8 %) a dovozu (o 1,4 %).
Ve srovnání se stejným měsícem roku 2018 klesl vývoz o 2,4 % na 247,0 mld. Kč a dovoz o 1,5 % na 253,7 mld. Kč. Prosinec 2019 měl přitom o jeden pracovní den více než prosinec 2018.
V roce 2019 dosáhl přebytek bilance zahraničního obchodu 149,0 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 50,5 mld. Kč. V porovnání s rokem 2018 se vývoz zvýšil o 2,0 % a dovoz o 0,6 %.
Další informace o zahraničním obchodu se zbožím: https://www.czso.cz/csu/czso/zahranicni_obchod_se_zbozim_ekon. (6.2.2020)