Průměrná míra inflace v roce 2019 byla 2,8 %

Spotřebitelské ceny vzrostly v prosinci proti listopadu o 0,2 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména růstem cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 3,2 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v listopadu. Průměrná míra inflace za celý rok 2019 byla 2,8 %.
Meziměsíční srovnání
Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byl způsoben především vyššími cenami zeleniny o 4,4 %, z toho ceny brambor vzrostly o 7,5 %. Ceny nealkoholických nápojů byly vyšší o 2,5 %, vepřového masa o 3,1 %, ovoce o 1,3 % a polotučného trvanlivého mléka o 3,4 %. V oddíle bydlení vzrostly zejména ceny elektřiny o 0,8 %. Vývoj cen v oddíle doprava byl ovlivněn vyššími cenami automobilů o 0,9 %.
Na snižování celkové hladiny spotřebitelských cen působil v prosinci především pokles cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde se snížily ceny vína o 2,6 % a ceny lihovin o 1,2 %. V oddíle ostatní zboží a služby byly nižší zejména ceny výrobků a služeb pro osobní péči o 1,3 %. Z potravin klesly ceny jogurtů o 6,5 %, sýrů a tvarohů o 1,0 %, olejů a tuků o 1,5 %.
Ceny zboží úhrnem a ceny služeb vzrostly shodně o 0,2 %.
Meziroční srovnání
Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 3,2 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v listopadu. Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde vzrostly ceny lihovin o 4,0 % (v listopadu o 2,2 %). Vývoj cen v oddíle doprava ovlivnilo zmírnění poklesu cen pohonných hmot a olejů. Ty byly v prosinci nižší o 1,2 % (v listopadu o 4,3 %). Ke zpomalení meziročního cenového růstu došlo v prosinci v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny ovoce byly vyšší o 11,1 % (v listopadu o 16,2 %), ceny zeleniny o 4,3 % (v listopadu o 11,8 %), z čehož ceny brambor meziročně vzrostly o 2,4 % (v listopadu o 23,5 %). Ceny jogurtů přešly z listopadového růstu o 5,7 % v pokles o 0,2 % v prosinci.
Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v prosinci nadále největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 3,7 %, vodného a stočného shodně o 2,6 %, elektřiny o 12,3 %, zemního plynu o 3,0 %, tepla a teplé vody o 4,0 %. Druhé v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde vzrostly ceny vepřového masa o 17,4 %, uzenin o 9,7 %, polotučného trvanlivého mléka o 5,1 %, sýrů a tvarohů o 2,9 %, cukru o 17,9 %. Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle stravování a ubytování, kde byly vyšší ceny stravovacích služeb o 4,8 % a ceny ubytovacích služeb o 3,3 %.
Na meziroční snižování celkové cenové hladiny v prosinci nadále působily ceny v oddíle pošty a telekomunikace především vlivem cen telefonních a faxových služeb, které byly nižší o 4,3 %.
Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,1 % a ceny služeb o 3,6 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl meziročně 103,1 %.
Průměrná míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2019 proti průměru roku 2018 byla 2,8 %, což bylo o 0,7 procentního bodu více než v roce 2018. Byla to druhá nejvyšší průměrná roční míra inflace za posledních 11 let (vyšší míra inflace byla pouze v roce 2012 ve výši 3,3 %). Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,3 % a ceny služeb o 3,7 %.
(Shrnutí vývoje indexu spotřebitelských cen v roce 2019 je součástí souběžně vydávané analýzy za 4. čtvrtletí.)
Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v listopadu 1,3 %, což bylo o 0,2 procentního bodu více než v říjnu. Nejvíce ceny vzrostly v Rumunsku (o 3,8 %) a nejméně v Itálii a v Portugalsku (shodně o 0,2 %). Na Slovensku se ceny v listopadu zvýšily o 3,2 % (v říjnu o 2,9 %). V Německu cenový růst v listopadu zrychlil na 1,2 % z 0,9 % v říjnu. Podle předběžných výpočtů vzrostl v prosinci HICP v ČR meziměsíčně o 0,2 % a meziročně o 3,2 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za prosinec 2019 je 1,3 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)
* * *
Od ledna 2020 budou indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách, které budou vycházet z výdajů domácností v roce 2018. Nově vypočítávané indexy budou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k časové řadě indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Tím bude zajištěno pokračování této časové řady, ze které budou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců). (13.1.2020)