Průměrná mzda vzrostla reálně o 4,3 %

Ve 2. čtvrtletí 2019 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 7,2 %, reálně se zvýšila o 4,3 %. Medián mezd činil 29 127 Kč.
Ve 2. čtvrtletí 2019 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 34 105 Kč, což je o 2 290 Kč (7,2 %) více než ve stejném období roku 2018. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,8 %, reálně se tak mzda zvýšila o 4,3 %. Objem mezd vzrostl o 7,7 %, počet zaměstnanců o 0,5 %.
Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 2. čtvrtletí 2019 po očištění od sezónních vlivů 1,7 %.
Medián mezd (29 127 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 6,9 %, u mužů dosáhl 31 764 Kč, u žen byl 26 375 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 14 955 Kč a 55 259 Kč.
V 1. pololetí 2019 dosáhla průměrná mzda 33 297 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 2 272 Kč (7,3 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,8 %, reálně se mzda zvýšila o 4,4 %. (3.9.2019)