Průměrně u 3 z 5 kontrol bazarů a zastaváren zjištěno porušení zákona

Bazary a zastavárny jsou častým cílem spotřebitelů, kteří chtějí z různých důvodů koupit nebo prodat již použité zboží. Česká obchodní inspekce provedla v období od 15. 4. 2019 do 30. 9. 2019 kontrolní akci zaměřenou na plnění povinností vyplývajících provozovatelům bazarů, zastaváren, starožitnictví a aukčních síní ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu, ze zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době a z dalších obecně závazných právních předpisů, které má ČOI ve své dozorové pravomoci. Kontroly proběhly u 179 provozovatelů a ve 105 případech bylo prokázáno porušení zákona (tj. téměř v 59 %). Za to bylo pravomocně uloženo 103 pokut v celkové výši 239 500 korun.
V období od 15. 4. 2019 do 30. 9. 2019 uskutečnila Česká obchodní inspekce kontrolní akci zaměřenou na plnění povinností vyplývajících provozovatelům bazarů a zastaváren ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, v platném znění a dalších obecně závazných právních předpisů.
Celkem bylo provedeno 179 kontrol, z toho 2 kontroly se uskutečnily ve spolupráci s živnostenskými úřady a 4 kontroly byly provedeny ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR. Z celkového počtu kontrol bylo 105 se zjištěním porušení právních předpisů, což představuje téměř 59 %.
Zjištěná porušení a uložené sankce
Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:
  • v 37 případech prodávající porušili povinnost řádně informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu reklamace, spolu s údaji o tom, kde reklamaci uplatnit (§ 13)
  • ve 32 případech prodávající porušili povinnost vyznačit v dokladu o zakoupení výrobku informaci, že se jedná o výrobek použitý nebo s vadou (§ 16 odst. 3)
  • v 16 případech prodávající řádně neseznámili spotřebitele s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb (§ 12)
  • v 16 případech prodávající neinformovali spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, čímž porušili ustanovení (§ 14 odst. 1)
  • v 12 případech prodávající porušili povinnost vydat, na žádost spotřebitele, doklad o zakoupení výrobku s povinnými údaji (§ 16 odst. 1)
  • v 5 případech prodávající spotřebitele předem zřetelně neupozornili, že při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, nebyly prodávány odděleně od ostatních výrobků v místě pro ně vyhrazeném (§ 10 odst. 6)
Další porušení zákonů zjistili inspektoři ve 49 případech, kdy nejčastěji docházelo k porušení zákona č. 253/2008, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kdy prodávající porušili ve 43 případech povinnost identifikace klienta (§ 7), a v 1 případě bylo zjištěno porušení ustanovení § 16 téhož zákona, neboť prodávající neuchovával stanovené údaje po dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu s klientem; v dalších 5 případech bylo zjištěno porušení jiných právních předpisů.
Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů v dozorové působnosti České obchodní inspekce bylo v období od 15. 4. do 30. 9. 2019 pravomocně uloženo celkem 103 pokut v celkové hodnotě 239 500 Kč.
Výsledky kontrol v provozovnách bazarů, zastaváren, starožitnictví a aukčních síní provedených v  uvedeném období potvrdily opodstatnění kontrolní akce, protože porušení právních předpisů bylo zjištěno ve více než polovině z kontrolovaných provozoven. (19.11.2019)