Průměrný počet nemocensky pojištěných vzrostl, u OSVČ překonal po čtyřech letech 90tisícovou hranici

S tím, jak v posledních letech roste v České republice počet zaměstnanců, roste od roku 2013 i průměrný počet nemocensky pojištěných. Za posledních pět let vzrostl tento ukazatel o 6,6 % (290 tisíc) na 4 733 tis. v roce 2018.
Podle čerstvých dat Českého statistického úřadu činil v roce 2018 celkový průměrný počet nemocensky pojištěných 
4 732,7 tisíc osob, což je o 1,3 % více než v předchozím roce. V absolutním vyjádření došlo k navýšení o 61 tisíc.
Mezi muži i ženami je podíl nemocensky pojištěných téměř 50 na 50 a od roku 2016 se kontinuálně vyrovnává. Meziroční nárůst počtu nemocensky pojištěných byl vyšší u žen. V roce 2017 to bylo 2 301,8 tisíc žen, v roce 2018 o 40 tisíc více. Mužů přibylo 21 tisíc na počet 2 391,4 tisíc v roce 2018, v procentním vyjádření se jednalo o nárůst 0,9 %.
Nejnižší podíl mezi nemocensky pojištěnými osobami představují OSVČ (2 %; 91,3 tis.), kteří jsou pojištěni dobrovolně. Ti poprvé od roku 2014 překonali 90tisícovou hranici. Přesto tento podíl dosahuje zatím jen 18 % na celkovém počtu osob samostatně výdělečně činných  v hlavním pracovním poměru. Je však třeba zdůraznit, že počet nemocensky pojištěných OSVČ stále nedosahuje hodnot z minulosti, kdy např. před deseti lety jich bylo takto pojištěno o 100 tisíc více než v roce 
2018.
Třetina nemocensky pojištěných osob (1 578,8 tis.) pracuje ve velkých firmách s 500 a více zaměstnanci, obdobný podíl 
(32 %) je i pojištěných pracujících ve firmách do 50 zaměstnanců (1 497,9 tis.). „Počty komerčně pojištěných zastoupených v odvětví těžkého a těžebního průmyslu klesají a naopak přibývá pojištění v terciární sféře, tedy ve službách, IT a administrativě. Přibývá také řidičů z povolání,“ říká Eva Svobodová, mluvčí Uniqa pojišťovny a dodává další postřeh z oblasti komerčního pojištění: „Doposud jsme v UNIQA pojišťovně rozlišovali čtyři rizikové skupiny povolání a relativně snadno jsme odhadli, jaká úskalí mají a co lze pokrýt pojištěním. Jenomže svět okolo nás se překotně mění, a s ním se tenčí nebo mizí zastoupení mnoha dosavadních profesí a naopak vznikají zcela nové, o nichž zatím máme jen rámcovou představu. Jedno je jisté: budou klást na pojištění zcela jiné nároky než pracovní zařazení z minulosti. Hlavně pak v oblasti odpovědnosti.“
Nejvíce zastoupenými odvětvími, co do počtu nemocensky pojištěných, jsou Zpracovatelský průmysl a Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel, což kopíruje strukturu české ekonomiky. Tato dvě odvětví dohromady zaměstnávají 40 % všech nemocensky pojištěných osob. Vedle zájmu o komerční pojištění roste i poptávka po pracovních pomůckách.  „Zodpovědné užití vhodných pracovních pomůcek a ochranných či výstražných prvků může počet úrazů a následnou nemocnost významně snížit. Vyplatí se investovat do kvalitnějších ochranných pomůcek. Nejenom, že zajistíte větší komfort pro zaměstnance, kteří budou spokojenější, ale zároveň je lépe ochráníte,“ říká Leonard Mynář, generální ředitel Canis Safety, přední český dovozce, výrobce a distributor osobních ochranných pracovních prostředků a pomůcek zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
V loňském roce bylo evidováno 12,7 tis. nemocensky pojištěných mladistvých, tedy osob mladších 18 let. Na celkovém počtu pojištěnců se podíleli 0,27 %. Jejich počet meziročně vzrostl z 11 tisíc o 1,7 tisíc, tj. o 0,3 %. (10.6.2019)