Průmysl pokračoval v mírném růstu – září 2018

Průmyslová produkce v září po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 2,5 %, bez očištění byla nižší o 0,9 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 1,1 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 0,9 %.
Průmyslová produkce v září 2018 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně vyšší o 1,1 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 2,5 %, bez očištění se snížila o 0,9 %. Září 2018 mělo ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba chemických látek a chemických přípravků  (příspěvek -0,6 procentního bodu, pokles o 15,4 % - odstávka výrobní kapacity), opravy a instalace strojů a zařízení (příspěvek -0,5 p. b., pokles o 15,4 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 15,0 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,7 p. b., růst o 21,2 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +0,14 p. b., růst o 4,8 %) a ostatní zpracovatelský průmysl (příspěvek +0,13 p. b., růst o 7,7 %).
Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v září 2018 meziročně vzrostly o 1,4 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 1,4 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 1,3 %.
Hodnota nových zakázek v září 2018 ve vybraných odvětvích meziročně klesla o 0,9 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 1,1 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 0,4 %. K celkovému meziročnímu poklesu nových zakázek přispěla nejvíce odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -2,2 p. b., pokles o 5,6 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,5 p. b., pokles o 9,9 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,2 p. b., pokles o 1,9 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,9 p. b., růst 
o 8,4 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +0,44 p. b., růst o 8,0 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +0,42 p. b., růst o 24,9 %).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v září 2018 meziročně zvýšil 
o 1,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v září 2018 meziročně vzrostla o 5,5 % a činila 
32 091 Kč.
Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v srpnu 2018 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 1,2 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za září 2018 dne 14. 11. 2018.
Průmysl ve 3. čtvrtletí 2018
Průmyslová produkce ve 3. čtvrtletí 2018 po vyloučení sezónních vlivů v porovnání s 2. čtvrtletím 2018 byla reálně vyšší o 
0,8 %. Meziročně vzrostla o 3,3 %.
Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 3. čtvrtletí 2018 meziročně vyšší o 5,2 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 4,1 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 6,7 %.
Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 3. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostly o 3,7 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 3,5 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 4,3 %.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 3. čtvrtletí 2018 meziročně zvýšil o 1,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 3. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostla o 7,2 % 
a činila 32 947 Kč. (6.11.2018)