Průmysl v říjnu stagnoval

Průmyslová produkce v říjnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 0,4 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 0,1 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 4,8 %.
Průmyslová produkce v říjnu 2019 byla reálně meziměsíčně nižší o 0,1 %. Meziročně klesla o 0,4 %. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,5 procentního bodu, pokles o 4,8 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 10,7 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 3,3 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,5 p. b., růst o 7,5 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla, a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +0,4 p. b., růst o 3,8 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek +0,3 p. b., růst o 25,3 %). Bez očištění byla průmyslová produkce meziročně nižší o 3,0 % (v říjnu 2019 bylo o jeden pracovní den méně než 
v říjnu 2018).
Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v říjnu 2019 meziročně klesly o 2,1 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 3,6 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 0,1 %.
Hodnota nových zakázek v říjnu 2019 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 4,8 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 7,0 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 0,4 %. K celkovému meziročnímu poklesu nových zakázek přispěla odvětví výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -1,4 p. b., pokles o 43,1 %), výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -1,0 p. b., pokles o 2,6 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,8 p. b., pokles o 6,9 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek +0,4 p. b., růst o 39,5 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,3 p. b., růst o 3,3 %) a výroba oděvů (příspěvek +0,03 p. b., růst o 4,5 %).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v říjnu 2019 meziročně snížil o 1,3 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v říjnu 2019 meziročně vzrostla o 5,3 %.
Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v září 2019 v EU28 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 1,2 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za říjen 2019 dne 12. 12. 2019. (9.12.2019)