Průmyslová produkce a zakázky v červnu poklesly

Průmyslová produkce v červnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 3,8 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 2,8 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 9,9 %.
Průmyslová produkce v červnu 2019 byla reálně meziměsíčně nižší o 2,8 %. Meziročně klesla o 3,8 %, částečně vlivem vysoké srovnávací základny v loňském roce. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -0,8 procentního bodu, pokles o 3,9 %), výroba kovových konstrukcí kovodělných výrobků (příspěvek -0,63 p. b., pokles o 5,9 %) a výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,56 p. b., pokles o 6,5 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,4 p. b., růst o 5,7 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek 
+0,2 p. b., růst o 7,1 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek +0,1 p. b., 
růst o 8,6 %). Bez očištění byla průmyslová produkce meziročně nižší o 6,4 % (v červnu 2019 bylo o jeden pracovní den méně než v červnu 2018).
Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v červnu 2019 meziročně klesly o 3,8 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 5,9 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 0,9 %.
Hodnota nových zakázek v červnu 2019 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 9,9 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 11,3 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 6,8 %. K celkovému meziročnímu poklesu nových zakázek přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -3,2 p. b., pokles o 8,9 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -2,5 p. b., pokles o 58,1 %), a výroba strojů a zařízení (příspěvek -1,1 p. b., pokles o 9,3 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,3 p. b., růst o 3,6 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek +0,1 p. b., růst o 6,4 %).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v červnu 2019 meziročně snížil o 0,6 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v červnu 2019 meziročně vzrostla o 4,7 %.
Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v květnu 2019 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 0,4 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za červen 2019 dne 14. 8. 2019.
Průmysl ve 2. čtvrtletí 2019
Průmyslová produkce1 ve 2. čtvrtletí 2019 po vyloučení sezónních vlivů v porovnání s 1. čtvrtletím 2019 byla reálně vyšší o 0,7 %. Meziročně vzrostla o 0,8 %.
Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách2 byly ve 2. čtvrtletí 2019 meziročně vyšší o 3,3 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 1,6 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 5,7 %.
Nové zakázky ve sledovaných odvětvích ve 2. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostly o 0,8 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 0,3 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 2,0 %.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se ve 2. čtvrtletí 2019 meziročně snížil o 0,5 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 2. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostla o 6,6 %. (6.8.2019)