Průmyslová produkce i zakázky v dubnu vzrostly

Průmyslová produkce v dubnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 3,3 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 0,8 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 9,0 %.
Průmyslová produkce v dubnu 2019 byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,8 %. Meziročně vzrostla o 3,3 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,0 procentního bodu, růst o 5,4 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +0,6 p. b., růst o 6,5 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,4 p. b., růst o 3,6 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích opravy a instalace strojů a zařízení (příspěvek -0,15 p. b., pokles o 5,8 %), zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků (příspěvek -0,12 p. b., pokles o 6,0 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek -0,11 p. b., pokles o 1,6 %). Bez očištění byla průmyslová produkce meziročně vyšší o 3,3 % (duben 2019 měl stejný počet pracovních dnů jako duben 2018).
Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách2 v dubnu 2019 meziročně vzrostly o 7,5 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 4,8 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 11,3 %.
Hodnota nových zakázek v dubnu 2019 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 9,0 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 9,0 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 9,1 %. K celkovému meziročnímu růstu nových zakázek přispěla nejvíce odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +5,5 p. b., růst o 15,0 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,8 p. b., růst o 8,3 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,8 p. b., růst o 6,7 %). Nové zakázky klesly pouze v odvětví výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,04 p. b., pokles o 0,6 %).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v dubnu 2019 meziročně snížil o 0,4 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v dubnu 2019 meziročně vzrostla o 8,4 %.
Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v březnu 2019 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 0,4 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za duben 2019 dne 12. 6. 2019. (6.6.2019)