Průzkum: Téměř třetina firem má nižší počet zaměstnanců, jako hlavní důvod uvádí zhoršení ekonomické situace

Aktuální průzkum personální agentury Hofmann Personal, mapující situaci na trhu práce, poprvé od roku 2021 ukázal výrazně větší procento firem, které snižovaly personální stav. Oproti loňskému únoru má aktuálně nižší počet zaměstnanců 28 %, zatímco více zaměstnanců má pouze 13 %. Jako důvod propouštění firmy nejčastěji uvedly zhoršení ekonomické situace. Na české firmy může mít také dopad současný vývoj německé ekonomiky, který podle dat Eurosatu poukazuje na prohloubení krize. Průzkum byl proveden v březnu 2024 mezi 273 personalisty výrobních, velkoobchodních a logistických firem, které zaměstnávají dohromady přibližně 145 tisíc zaměstnanců.
„Průzkum ukázal, že na české firmy začaly dopadat důsledky ekonomické krize, které se odrazily v propouštění zaměstnanců. V porovnání s loňským únorem má nižší stavy 28 % společností. Naopak, za propouštěním nestojí požadavky na vyšší efektivitu, automatizaci či robotizaci,“ říká Gabriela Hrbáčková, ředitelka personální agentury Hofmann Personal.
A dále doplňuje: „Navíc podle dat Eurostatu, nejsou ekonomická očekávání průmyslových podniků v EU, ČR i Německu dobrá. Podniky bez ohledu na počet zaměstnanců či obrat spíše očekávají nižší ekonomickou aktivitu, zejm. zhoršení vývoje tržeb.“
Cestou k získání kvalifikované pracovní síly je spolupráce se školami a rekvalifikace dělníků
Přestože se trh práce ochlazuje, tak u 63 % podniků stále chybí některé typy pracovníků, zejména chybí téměř 70 000 kvalifikovaných dělníků a řemeslníků. Personalisté při hledání kvalifikované síly spoléhají stále na tradiční výhody jako jsou benefity, odměny, příspěvky a bonusy, stabilitu a dobré jméno firmy nebo pracovní podmínky. Gabriela Hrbáčková proto vyzdvihuje: „Z našich výsledků vyplývá, že v případě hledání kvalifikované pracovní síly firmám nestačí se spoléhat jen na tradiční benefity. Dobrý příkladem je ale automobilový průmysl, který hledá kvalifikované dělníky více proaktivní cestou. Dokonce 28 % firem z tohoto oboru uvedlo, že spolupracuje se školami nebo rekvalifikují zaměstnance a nabízejí růst.“
Navýšení mezd v průměru o 5,5 %
82 % dotázaných podniků navýšilo nebo plánuje navýšit mzdy, což je pokles o 12 % v porovnání s průzkumem v roce 2023. V průměru budou svým zaměstnancům přidávat o 5,5 %. Toto navýšení však podobně jako loni nepokryje inflaci a zaměstnanci si tak reálně pohorší.
Bude se dále propouštět nebo nabírat?
„Čtvrtina personalistů dotázaných podniků stále uvádí, že plánuje v následujících měsících nabírat. Pouze 3 % chce propouštět. Odpovědi z minulého průzkumu v srpnu 2023 byly stejně ambiciózní a aktuální průzkum ukázal, že naopak firmy personální stavy snižovaly. Na místě je určitě otázka, nakolik jsou personalisté seznámeni s aktuální situací jejich podniku a budou v následujícím období opravdu nabírat,“ komentuje výsledky Gabriela Hrbáčková.
Data z Eurostatu, která se týkají změny počtu zaměstnanců v následujících třech měsících u českých zaměstnavatelů v oblasti průmyslu spíše poukazují, že většina firem předpokládá nižší pracovní stavy. Německé firmy navíc očekávají výraznější propouštění, než je průměr Evropské Unie. (26.4.2024)