Průzkum Ušetřeno.cz: Polovina českých řidičů neví, že povinné ručení se týká i zranění osob při dopravní nehodě, 15 % si jej mylně spojuje se škodou na vlastním vozidle

Mezi Čechy rozhodně nepanuje vysoké povědomí o povinném ručení. Jak vyplynulo ze zářijového průzkumu nezávislého srovnávacího portálu Ušetřeno.cz, drtivá většina oslovených si jej sice spojuje s krytím škod, které řidič při dopravní nehodě způsobí na cizím vozidle, ale jen polovina z nich současně ví, že se týká i zranění či usmrcení jiné osoby. Průzkum také ukázal, že třetina řidičů vůbec netuší, v jaké výši má sjednané limity povinného ručení. Řidiči si nejsou jisti ani v případě délky výpovědní lhůty. Pouze 24 % respondentů ví, že je stanovena na 6 týdnů předtím, než dojde k automatickému prodloužení smlouvy o povinném ručení. Naproti tomu v otázce dokladů, které musí mít řidič vždy u sebe, převládá u Čechů jistota – téměř 90 % dotázaných správně vyjmenovává občanský, řidičský a malý technický průkaz spolu se zelenou kartou.
O tom, že součástí povinného ručení je také odtah vozidla do servisu, ví pouze 27 % účastníků našeho průzkumu. Naopak 
15 % všech oslovených si povinné ručení spojuje se škodou na vlastním vozidle, což je mylná domněnka“, říká Daniel Gorol, finanční specialista portálu Ušetřeno.cz.
Vysoká informovanost se u Čechů projevuje ve spojení s často propagovaným telefonním číslem 1224. Tři čtvrtiny respondentů vědí, že se jedná o číslo na Linku pomoci řidičům. Čeští motoristé mají vcelku dobrý přehled o tom, kdy je k nehodě nutné přivolat policii. 88 % oslovených by ji zavolalo v případě zranění či usmrcení osob, tři čtvrtiny dotázaných by ji také volaly, pokud by se účastníci nehody neshodli na jejím viníkovi. Současně by 68 % respondentů policii kontaktovalo v případě, že by došlo k nehodě na majetku třetí osoby, ať už jde např. o poškození plotu u domu či sloupu veřejného osvětlení. „Povinnost volat policii je dána i v případě, že škoda přesáhne 100 000 Kč, u nižších škod to zákon nevyžaduje,“ upozorňuje David Derka z portálu Top-Pojištění.cz. Správně odpovědělo 59 % dotázaných, zatímco třetina respondentů by policii kontaktovala i při mnohem nižší způsobené škodě.
V otázce výpovědní lhůty u povinného ručení čeští řidiči poměrně tápou. Pouze 24 % z nich ví, že je stanovena na 6 týdnů předtím, než dojde k automatickému prodloužení smlouvy. Nejinak je tomu v případě limitů povinného ručení, které si řidiči sjednávají. Třetina z nich neví, jak vysoké limity má sjednané. Ostatní mají nejčastěji nastavené limity ve výši 35 až 49 mil Kč nebo 50 až 100 mil Kč.
K povinnému ručení bývají řidičům k dispozici také asistenční služby. 90 % respondentů si s nimi spojuje odtah vozidla a stejné procento mezi ně řadí také pomoc při nehodě nebo poruše vozu. Tyto služby mohou zahrnovat i zapůjčení náhradního vozu, což ví dvě třetiny všech oslovených. Stejně tak mohou obnášet i výměnu pneumatiky nebo dotankování paliva, o tom má však povědomí pouze čtvrtina dotázaných. 
Při uzavírání povinného ručení dávají Češi přednost osobnímu přístupu na pobočce, jak potvrdilo 35 % oslovených. Na pojišťovacího poradce se obrací čtvrtina z nich. Pohodlný způsob sjednání po internetu není u řidičů tolik oblíbený, na webu cenových srovnávačů tuto věc řeší 14 % respondentů a na web pojišťoven se pak obrací 11 % z nich. Pomoc známého při sjednání povinného ručení využívají pouze 3 % účastníků průzkumu.
Průzkum byl proveden v období 3. – 12. 9. 2019 u 935 respondentů starších 18 let napříč Českou republikou. (20.9.2019)