První blok Běloruské JE dosáhl minimálního kontrolovaného výkonu

11. října 2020 dosáhl první blok Běloruské jaderné elektrárny poprvé minimálního kontrolovaného výkonu. Znamená to, že se v aktivní zóně bloku, který v Bělorusku staví ruská korporace pro atomovou energii Rosatom, rozběhla řízená řetězová štěpná reakce.
Dosažení minimálního kontrolovaného výkonu (odpovídá to méně než 1 % nominálního výkonu) otevírá dveře k závěrečným zkouškám, které se provádějí během etapy fyzikálního spouštění. Pracovníci elektrárny a dodavatele technologie provedou řadu měření a prověří to, že fyzikální charakteristiky aktivní zóny reaktoru odpovídají hodnotám stanoveným projektem.
Celkově nyní proběhne přes 50 testů, které zpřesní neutronové a fyzikální parametry aktivní zóny, které byly získány pomocí výpočtů, a také potvrdí spolehlivost systémů ochrany reaktoru a všech systémů kontroly a řízení a jaderné bezpečnosti primárního okruhu.
Závěry z provedených zkoušek budou předány běloruskému jadernému dozoru, který na jejich základě vydá povolení k energetickému spouštění bloku. Tato fáze potom přinese postupné zvyšování výkonu bloku.
Do Běloruské jaderné elektrárny směřovala produkce řady českých firem, ať už jde o armatury, čerpadla, potrubí, elektropohony, nebo laboratorní vybavení. Je to podobné jako i v případě dalších bloků VVER-1200. Například v jaderných elektrárnách Leningradská II, Novovoroněžská II a Ostrověcká je možné najít armatury od společností ARAKO, Armatury Group, I.B.C. Praha, L D M, Modřany Power, Mostro, MPower Engineering a MSA, potrubí od Lavimont Brno, čerpadla od Sigma Group, kabely a kabelové, průchodky od Kabelovny Kabex, servopohony od ZPA Pečky a další produkci vyrobenou v Česku. Celkem jde o zboží v hodnotě přes 2 miliardy korun.
Běloruská jaderná elektrárna má dva bloky VVER-1200 o celkovém výkonu 2400 MWe a staví se poblíž města Ostrovec. Pro první jadernou elektrárnu v Bělorusku byl vybrán ruský projekt generace III+, který plně odpovídá mezinárodním normám a doporučením v oblasti bezpečnosti přijatým mezinárodními organizacemi, jako je například Mezinárodní agentura pro atomovou energii.
První blok Běloruské jaderné elektrárny se stal prvním blokem generace III+, který Rosatom staví v zahraničí. V současnosti jsou tři analogické bloky úspěšně provozovány v Rusku: dva v Novovoroněžské a dva v Leningradské jaderné elektrárně. Čtvrtý blok v Rusku dosáhl minimálního kontrolovaného výkonu v srpnu 2020. Tuto technologii si pro výstavbu nových bloků vybraly také země jako Finsko, Maďarsko, Turecko a Bangladéš. (13.10.2020)