První dáma ČR podepsala petici proti nesmyslným bruselským zbraňovým zákazům!

V minulém týdnu došlo k velmi významné události pro české vlastníky legálních soukromých zbraní v rámci jejich boje za práva držet, užívat a nosit nadále zbraně dle současných, zcela funkčních a ve světovém měřítku vynikajících, národních zákonů. Novou petici proti bruselským zákazům v této oblasti totiž podepsala také první dáma, manželka prezidenta republiky, paní Ivana Zemanová. I ona se tak připojila k jednomu z největších protestních hnutí u nás v historii země - zde v rámci výrazného a dlouhodobého občanského odporu proti implementaci nesmyslné direktivy Evropské komise (Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní). Obě protestní petice proti odzbrojení podepsaly nejen stovky tisíc našich běžných občanů (pozn.: jde o podpisy reálné, ne elektronické), ale také mnoho českých politiků, konkrétně například prezident republiky, český premiér a předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Pavel Černý, prezident lidskoprávně-bezpečnostní platformy LIGA LIBE, která obě petice proti odzbrojení iniciovala, k tomu řekl: „Pro nás, skutečně velkou část českých občanů, domáhající se svých ohrožených práv a po léta důrazně protestující proti naprosto nesmyslným zákazům bruselským úředníků, kteří paradoxně ve jménu boje proti terorizmu vymáhají zákazy, které postihnou bohužel jen tu neslušnější část veřejnosti, je otevřená podpora naší aktivity ze strany manželky prezidenta České republiky velmi cenná. Význam této podpory je více než jen symbolický a jsme tímto jasným a rozhodným krokem potěšeni o to více, neboť je všeobecně známo, že se první dáma politického či dokonce protestního dění vůbec nezúčastňuje. Stalo se tak něco, co zřejmě nejen u nás, ale ani kdekoliv na světě, nemá obdoby. Dokonce ani Melánie Trumpová, manželka prezidenta USA, dosud tamní majitele zbraní takto otevřeně nepodpořila. Podobně významné podpoře se tam tak prozatím netěší ani známá NRA /asociace chránící práva tamních držitelů zbrojních průkazů, založená již v roce 1871, s cca 5ti miliony členy/".
Dle informovaných zdrojů, nesouvisí onen velmi cenný podpis Nové petice proti odzbrojení ani tak se skutečností, že manželka českého prezidenta dlouhodobě vlastní zbrojní průkaz a dokonce se touto skutečností nijak netají. Koresponduje to především s předpokládaným zamítnutím žaloby (u Evropského soudního dvora) českého státu proti zmíněné zákazové bruselské směrnici v oblasti legálních soukromých zbraní. V této spojitosti je totiž právě chystáno odevzdání téměř 100 tisíc podpisů českých občanů Nové petice proti odzbrojení do Senátu Parlamentu ČR. A právě to by v příštích měsících mělo iniciovat vážnou diskuzi o zanesení práva bezúhonných českých občanů na legální soukromou zbraň do Listiny základních práv a svobod, směřující k senátnímu návrhu takové legislativy, po níž již dlouho volají nejen čeští vlastníci zbraní, ale stále více i odpůrci častějších rozličných, ne zrovna smysluplných regulací a zákazových direktiv z dílny EU. Více na www.ligalibe.cz, www.peticezbrane.cz (7.5.2019)