První elektronická dražba byla úspěšná

Finanční správa úspěšně provedla první elektronickou dražbu prostřednictvím APED (APlikace Elektronických Dražeb). Byl tak učiněn další krok k elektronizaci a dražby Finanční správy byly zpřístupněny širšímu okruhu potenciálních dražitelů.
„První provedená dražba potvrzuje, že zavedením elektronické platformy dražeb můžeme očekávat nárůst zájemců o koupi nabízených movitých a nemovitých věcí. To povede k vyšším výnosům z dražeb, což je pozitivní pro příjmy státního rozpočtu,“ uvedla generální ředitelka Tatjana Richterová.
Předmětem první elektronické dražby byl osobní automobil DACIA LOGAN MCV. Odhadní cena vozidla činila 39 930 Kč; nejnižší podání bylo stanoveno správcem daně ve výši jedné třetiny, tj. 13 310 Kč. Dražba byla zahájena 7. října v 8:00 hodin a ukončena 9. října 2019 ve 20:00 hodin. Do dražby se zapojilo 12 dražitelů a cena auta se dostala až na výsledných 22 300 Kč.
V následujících měsících jsou plánovány další elektronické dražby. Dražitelům budou nabídnuty nejen automobily, ale i stavební materiál, šicí stroje a řada další movitých a nemovitých věcí. Přehled elektronických dražeb je dostupný na adrese: https://drazby.financnisprava.cz (10.10.2019)