První fond nájemního bydlení v ČR zahájil svoji činnost a nabízí zajímavé zhodnocení

V České republice zahájil svoji činnost první fond nájemního bydlení. Fond českého bydlení (FČB) je prvním investičním fondem na českém trhu, který nabízí investorům možnost investic výhradně do nájemního bydlení. Cílové roční zhodnocení fondu ve výši 6 - 9 % nabízí zajímavý výnos a investovat do něj mohou právnické i fyzické osoby. Do akcií fondu bude možné zainvestovat i prostřednictvím významných finančních zprostředkovatelů a některých bank, které budou fond distribuovat na českém trhu.
Strategie fondu je zaměřená na nákup rezidenčních nemovitostí do svého portfolia, zejména pak činžovních a bytových domů po celém území ČR. Fondu bude nakupovat nemovitosti za účelem dlouhodobého držení a generování nájemního výnosu. Cílovým trhem je běžné bydlení pro nejširší vrstvy obyvatel. Ambicí fondu je do tří až pěti let vytvořit portfolio nemovitostí v hodnotě přesahující 1 miliardu Kč s více než tisícovkou nájemních bytů diverzifikovaných po celém území ČR, od krajských měst až po menší města.
Trh nájemního bydlení v ČR do budoucna výrazně poroste
“Fond sází na to, že zájem lidi o nájemní bydlení poroste. Podíl nájemního bydlení v Česku je pod průměrem EU, a tím jak se postupně snižuje i dostupnost vlastnického bydlení pro lidi s nižšími a průměrnými příjmy, bude nájemní bydlení stále častější alternativou. Do karet nám nahrává také aktuální vývoj na trhu s bydlením a jeho klesající dostupnost. Podíl nájemního bydlení dosahuje v České republice pouhých 22 % a je pod průměrem EU, který činí 30,5 %. Např. v Německu nájemní bydlení tvoří až 48 % (viz graf níže). V ČR se předpokládá výrazný růst tohoto podílu, a to z důvodu přísnějších podmínek pro hypoteční financování a růstu cen“, komentuje důvody vzniku Fondu jeden z jeho zakladatelů a bývalý dlouholetý investiční manažer Penta Investments, Jakub Kořínek. Ten v současnosti sám investuje do nájemního bydlení. Jeho portfolio aktuálně čítá stovky bytů v činžovních a bytových domech.
„U rezidenčních nemovitostí ve středně velkých městech ve většině případů nedochází k extrémnímu růstu cen bytů tak jako například v Praze a Brně. Výnosy z nájmu však i nadále dosahují zajímavé úrovně. I proto očekáváme roční výnos v rozsahu 6 až 9 %, což je výrazně víc než u fondů, které se zaměřují například na komerční nemovitosti nebo kancelářské prostory“, dodává Jakub Kořínek.
Zakladatelé Fondu mají dlouholetou zkušenost s vlastní realizací investiční strategie aplikované ve Fondu, jakož i detailní znalost realitních trhů v regionech ČR. K trojic zakladatelů patří ještě Tomáš Novák, majitel realitní a investiční skupiny TNI Group, a Jan Holásek, zakladatel a bývalý partner advokátní kanceláře
Havel & Holásek, který je mj. investorem a partnerem středoevropského fondu průmyslových nemovitostí Accolade a realitní investiční platformy Upvest.
Český fond bydlení, který je fondem kvalifikovaných investorů, získal licenci ČNB dne 23.10.2017 a nyní zahájil svoji činnost. Minimální výše investice je u těchto typů fondů 1 mil. Kč.
Fond představuje vhodný investiční nástroj pro všechny, kteří se o investice do nemovitostí zajímají, ale současně nedisponují stovkami milionů korun a rozsáhlým aparátem ke správě nemovitostního portfolia. Individuální investice v sobě totiž zahrnují množství rizik (zejména výpadky nájemného), které však lze snížit pomocí diverzifikace. Nesmíme opomínat ani značné časové nároky, které péče o vlastněné nemovitosti obnáší.
Fond využívá efektu úspor z rozsahu při správě nemovitostí. Náklady na správu na bytovou jednotku budou při větším objemu v přepočtu výrazně nižší než u individuálně vlastněných objektů. Fond navíc disponuje pokročilým právním a technickým know-how ke správě nemovitostí podpořeným prověřenými experty a letitými spolupracovníky. Nemovitosti jsou nakupovány za účelem dlouhodobého držení a generování pravidelného nájemního výnosu. Nejedná se tedy o žádné spekulace na vývoj cen v nejbližších letech. (26.6.2018)