První jednání společné Česko-jordánské komise pro ekonomickou spolupráci má konkrétní výsledky

Spolupráce v energetice, v oblasti těžby nerostných surovin, podpory a rozvoje vzdělanostní ekonomiky, inovací, železniční dopravy, stavebnictví, chytrých řešení nebo třeba i podpory malého a středního podnikání. To jsou jen některé konkrétní oblasti, na kterých se shodla smíšená Česko–jordánská komise pro ekonomickou a hospodářskou spolupráci. Její první společné zasedání se konalo 25. 2. v Ammánu, hlavním městě Jordánského Hašimovského království, slavnostním podpisem závěrečného protokolu.
„Jsem přesvědčena, že máme velmi dobrý základ pro rozvoj naší průmyslové, ekonomické a hospodářské spolupráce s Jordánskem, a to hlavně v oblasti energetiky. Jordánsko jasně deklarovalo, že se do budoucna hodlá velmi cílevědomě věnovat energetice založené na obnovitelných zdrojích, jako jsou větrné a solární elektrárny. A právě tady může Česká republika nabídnout celou škálu ucelených a vysoce technologicky vyspělých řešení.“ Uvedla to podpisu společného protokolu z 1. zasedání smíšené Česko–jordánské komise pro ekonomickou spolupráci Ministryně průmyslu a obchodu České republiky Marta Nováková. Její jordánský partner ministr průmyslu, obchodu a zásobování Tariq Hammamouri k dodal, že „úspěšná jednání komise pro ekonomickou a hospodářskou spolupráci pro obě naše země otevřela zcela nové a perspektivní období vzájemné spolupráce a já věřím, že se nám podaří její dnešní závěry úspěšně implementovat.“       
Na základě vzájemné dohody, Česká republika vyšle do Jordánska v září letošního roku speciální energetickou obchodní misi. Jejím hlavním cílem bude rozvoj vzájemné ekonomické spolupráce v oblasti výměny zkušeností a informací pro budování a provoz solárních a větrných elektráren. „Jordánsko má pro využívání energie z obnovitelných zdrojů téměř ideální geografické podmínky. Kromě častých větrů má i 320 slunečních dní za rok. A to je sice přirozený, ale naprosto zásadní předpoklad úspěšného využívání ať už větrné nebo sluneční energie pro výrobu elektřiny“, dodala ministryně průmyslu a obchodu ČR, Marta Nováková. Podle současné vládní strategie má v Jordánsku do roku 2025 pocházet 10 % produkce elektřiny právě z obnovitelných zdrojů. Projekty sluneční energie Jordánsko plánuje v jižní části země v rámci tzv. „Zeleného koridoru“, což je plán na vybudování pásu menších elektráren mezi Ammánem a přístavem Akaba.
Z hlediska dlouhodobé ekonomické bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a Jordánskem např. patří:
Stavebnictví: Jordánské stavební firmy projevují zájem o spolupráci v oblasti technologického řešení výroby stavebních prvků a tvárnic. České firmy pak nabízejí moderní stavební technologie a materiály a mají zájem ucházet se o zakázky jak na jordánském, syrském tak i na iráckém trhu.
Železniční průmysl: Jordánsko má ambiciózní plány na vybudování jordánské národní železniční sítě. Ta by měla tvořit suchozemské propojení mezi Středozemním a Arabským mořem. Jordánsko také nabízí zajímavý potenciál v oblasti oprav a rozšíření stávající železniční sítě.
Energetický průmysl: Jedním z prioritních cílů další zlepšování účinnosti a systému využívání elektrické energie, stejně tak jako zvyšování energetických úspor. V únoru 2017 publikovalo Ministerstva pro energetiku a minerální zdroje Jordánska (MEMR) „Akční plán ke zvýšení energetické účinnosti na období 2017-2020 (National Energy Efficiency Action Plan 2017–2020 (NEEAP)). Cílem tohoto dokumentu je zajištění spolehlivých zdrojů energie při co nejnižších nákladech, pak zvýšení energetickou účinnosti v průmyslové výrobě (do roku 2020 o 20 %) a prosazování úspor při spotřebě energie.
Vodohospodářský a odpadní průmysl: Jordánsko je 3. nejsušším státem světa a dostupnost vody na jednoho obyvatele je jedna z nejnižších na světě. S ohledem na výrazný nárůst počtu obyvatelstva z důvodu syrské krize je zásobování vodou jedním z akutních problémů jordánské ekonomiky. Změny klimatu dlouhodobě mění srážkové modely v regionu, které způsobují extrémně suchá období i náhlé ničivé povodně. Existuje ovšem prostor pro ochranu vodních zdrojů. Např. 90 % dešťové vody se ztratí kvůli vypařování. Zemědělský sektor, který představuje v jordánské ekonomice pouze 3 % HDP a přitom spotřebovává až 50 % vodních zdrojů. Potenciální oblastí pro uplatnění exportu českých firem jsou tak zařízení pro vodohospodářské účely (čističky odpadních vod, zavlažovací systémy, čerpadla, trubky apod.)
Těžební technologie: Česká republika může Jordánsku nabídnout efektivní pomoc v oblasti expertního vzdělávání odborníků pro zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví, stejně tak jako možnosti komplexních řešení i pro investiční celky potřebné pro těžbu nerostných surovin.
Malé a střední podnikání: vzájemná podpora výměny zkušeností v oblasti start-upů a inovativních projektů v segmentu malých a středních podniků, může pro Jordánsko znamenat zajímavý prorůstový potenciál. V Jordánském království pak k velmi významným odvětvím patří zejména textilní průmysl, řemeslná a rukodělná výroba.
  •  
Ministryně Nováková se při příležitosti 1. zasedání Česko-jordánské smíšené komise pro ekonomickou spolupráci setkala s předsedou Jordánské komise pro Atomovou energii (JAEC) Khaledem Toukanem.
 „Považuji za velmi důležité, nejen dnešní závěry naší společné komise pro ekonomickou spolupráci, u kterých věřím, že se nám je podaří oboustranně úspěšně implementovat, ale naše spolupráce má v současné době i velmi důležitý smluvní základ z roku 2017.“ Uvedla to při jednání ministryně Marta Nováková. Česká republika a Jordánsko podepsaly 22. srpna roku 2017 dohodu o spolupráci mezi Českou republikou a Jordánskem o rozvoji mírového využívání jaderné energie. „Smlouva proto představuje silný základ pro rozvoj vzájemně prospěšných projektů a výzkumných činností, zaměřených na rozvoj jaderné energie a těžby,“ dodala ministryně.
Jiří Mužák zodpovědný za mezinárodní spolupráci ze společnosti DIAMO v této souvislosti představil možnosti a kapacity společnosti, které by mohly být potenciální pomocí pro Jordánsko. Státní podnik DIAMO se specializuje na těžbu radioaktivních materiálů, sanační práce, odstraňování následků uranové těžby, následků zpracování uhlí a řadu dalších oblastí. Společnost DIAMO má zároveň vlastní mezinárodní expertní výcvikové středisko, které je součástí Světové jaderné univerzity - Škola uranové produkce (WNU SUP) a je provozována pod její záštitou a ve spolupráci s OECD/NEA Mezinárodní agentury pro atomovou energii.
Ministryně Marta Nováková následně potvrdila, že „Česká republika spoléhá i do budoucna na jadernou energii. Je to vhodný a stabilní zdroj energie, který nám pomáhá plnit závazky vyplývající z aktuálních mezinárodních klimatických požadavků dohodnutých v Paříži v roce 2015 na snížení emisí CO2. Cílem České republiky je výstavba dvou nových jaderných zdrojů s nově instalovaným výkonem 2500 MW. V roce 2050 pak počítáme s 50 % podílem jaderné energie v našem energetickém mixu.“
Ministryně průmyslu a obchodu předsedu Jordánské komise pro atomovou energii Khaleda Toukana pozvala k návštěvě České republiky. Součástí programu oficiální návštěvy ministryně Marty Novákové je také zahájení Česko-jordánského podnikatelského fóra s B2B jednáními českých exportérů a jordánskými firmami. Jordánsko je pro Českou republiku zajímavým mimoevropským obchodním partnerem s vysokým hospodářským potenciálem do budoucna. V posledních letech země zaznamenaly dynamický vývoj ve vzájemných politických vztazích, které doprovázel strmý vzestup hospodářské výměny. Obrat zahraničního obchodu mezi oběma zeměmi dosáhl v roce 2017 58,7 mil. USD (1,37 mld. Kč). Zaznamenal tak nárůst o více než 2,6 % oproti roku 2016. V roce 2018 činil český export do Jordánska 51,4 mil. USD (1,12 mld. Kč). Jordánsko těží ze svého stabilního podnikatelského prostředí a strategické polohy uprostřed Blízkého východu, odkud je možné pronikat na sousední trhy. (25.2.2019)