První klient Déhory v České republice zkrátil pracovní dobu při zachování stávajícího příjmu

Déhora vypracovala ve společnosti Rodenstock nový rozpis směn, v rámci kterého budou zaměstnanci při zachování stávající mzdy pracovat týdně o 2,5 hodiny méně, což za rok činí 15 dní.
 
Společnost Déhora, která se zabývá plánováním pracovních sil ve společnostech se směnným režimem, vypracovala pro výrobce brýlových čoček a brýlí, firmu Rodenstock, zcela nový rozpis směn. Cílem bylo snížit fyzickou a psychickou zátěž zaměstnanců a současně rozšířit celkovou provozní dobu závodu. Kromě toho chtěla firma svým zaměstnancům nabídnout moderní a flexibilní systém plánování směn. Díky provedeným změnám se týdenní pracovní doba v Rodenstocku snížila z 37,5 na 35 hodin, zatímco výše mzdy se nezměnila, nebo se dokonce kvůli víkendovým a jiným firemním příplatkům navýšila.
„Věřím, že výsledky tohoto projektu potvrdí, jak je důležité přizpůsobit pracovní dobu požadavkům zaměstnanců, stejně jako se nám to osvědčilo už u mnoha našich klientů v zahraničí. Rozhodnutí firmy Rodenstock, poskytnout zaměstnancům více volna, by se navíc mohlo stát inspirací pro další firmy,“ říká Nunzio Totaro, ředitel společnosti Déhora v České republice.
Zkrácení pracovní doby ve firmě Rodenstock je výsledkem nově zavedeného rozpisu směn, který počítá s pravidelně plánovanými víkendovými službami. Výroba probíhala v Rodenstocku převážně pouze ve všední dny. Velkou část objednávek přitom zasílají zákazníci během víkendu. Kritické byly proto hlavně pondělky, kdy se firma potýkala s nahromaděnými nevyřízenými objednávkami.  V této situaci bylo navíc velmi obtížné dodržet dvoudenní lhůtu pro dodání zboží. Vyžadovalo to větší pracovní nasazení a často byly nezbytné i neplánované víkendové přesčasy. S nově nastavenými rozvrhy směn teď zaměstnanci vědí s dostatečným předstihem, které víkendy budou v práci a kdy si naopak mohou na sobotu a neděli naplánovat jiné aktivity.
Firma Rodenstock umožnila svým zaměstnancům, aby se ke změnám doporučeným Déhorou vyjádřili. Jejich reakce byla velmi pozitivní a během dvou týdnů firma získala požadovaný počet pracovníků k realizaci projektu.  Přestože zaměstnanci nyní pracují o 2,5 hodiny méně, s novým rozvrhem směn se objem výroby nijak nezměnil. Naopak produktivita zaměstnanců vzrostla přibližně o 3 %. Firma si od provedených změn slibuje především zlepšení atmosféry na pracovišti a věří, že spokojenost zaměstnanců povede ke snížení nemocnosti a fluktuace.
„Na základě doporučení firmy Déhora jsme ve firmě nastavili takové pracovní podmínky, které uspokojí naše výrobní požadavky a současně poskytnou zaměstnancům více volného času a tak jim zajistí rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Chceme být moderní společností, která naslouchá svým zaměstnancům a záleží jí na jejich spokojenosti,“ dodává Roland Dimbath, ředitel společnosti Rodenstock v Klatovech.
Při nastavování rozpisů směn u svých klientů je pro Déhoru podstatné najít rovnováhu mezi potřebami zaměstnavatele a podmínkami důležitými pro zaměstnance.  Snaží se proto pracovní dobu plánovat s ohledem na zdraví, výkon i osobní život zaměstnanců, ale samozřejmě tak, aby nebyl narušen provoz firmy. Potřebné informace nezbytné pro nastavení nových směnných rozvrhů Déhora získává prostřednictvím rozhovorů a průzkumů mezi pracujícími. Při plánování směn se snaží poukázat na to, že délka a rozložení pracovní doby má významný vliv na produktivitu a spokojenost zaměstnanců a ovlivňuje tak výsledky společnosti i její postavení na trhu.
Délka pracovní doby v ČR v číslech:
  • Do 3 až 5 let by chtěly odbory zkrátit pracovní dobu o 2,5 hodiny týdně na 37,5 hodiny při zachování stávajícího příjmu.
  • Pětihodinovou pracovní dobu by v rámci svého zaměstnání ocenilo 45 % Čechů. (průzkum společnosti Up ČR)
  • Zájem o zkrácení pracovní doby je mezi zaměstnanci podobný napříč věkovými skupinami, ocenili by jej muži i ženy. (studie Raiffeisenbank )
  • Zkrácenou pracovní dobu na 37,5 hodiny týdně již v Česku u řady profesí nařizuje zákon. Týká se to například horníků nebo provozů s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem.
  • V počtu odpracovaných hodin včetně přesčasů patří Česko v Evropské unii k průměru. Průměrný zaměstnanec tráví v práci 41,7 hodiny týdně, což je o necelou půlhodinu více než celoevropský průměr. (údaje Eurostatu)
  • Průměrná týdenní pracovní doba v ČR mírně klesá, loni se snížila na 41,1 hodiny proti 42 hodinám v roce 2003. Zatímco zaměstnanci odpracovali v průměru 39,3 hodiny týdně, podnikatelé 44,1 hodiny. (studie Raiffeisenbank)
  • Češi v produktivitě práce dosahují jen 80 % evropského průměru. (údaje Eurostatu)
  • S kratšími pracovními dny experimentuje například Švédsko, kde se zkrácená pracovní doba osvědčila u některých soukromých firem.
  • Francie patří mezi evropské země s nejkratší pracovní dobou 35 hodin týdně. Po započítání přesčasových hodin se však délka pracovní doby vyrovná té v ČR, tedy 40 hodinám týdně.  
(27.11.2018)