První případ NCOZ realizovaný s EPPO pro trestné činy poškození finančních zájmů EU a dotační podvod

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) obdrželi v lednu tohoto roku trestní oznámení Ministerstva financí týkající se podezřelých okolností jednoho dotačního projektu ve výši cca 20 milionů Kč. Rychlým a důkladným prověřením činnosti žadatele o dotaci kriminalisté zjistili, že se jedná o mnohem rozsáhlejší případ.
Podle jeho závěrů měl žadatel od roku 2011 do současné doby v 17 případech na smyšlené vědecké projekty postupně vyčerpat z rozpočtu Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky dotace ve výši téměř 130 milionů Kč, kdy dalších 130 milionů Kč se pokusil vylákat. Na vytváření fiktivních podkladů se měly podílet i další dvě osoby.
K vylákání dotací měl obviněný muž založit řadu offshore společností, které ve skutečnosti sám ovládal. Pomocí nich měl vytvářet fiktivní nabídky a výběrová řízení. Získané prostředky z dotací pak měl postupně převádět na účty offshore společností, ke kterým měl dispoziční právo.
V průběhu prověřování nebyly kromě zisku z dotací zjištěny žádné jiné příjmy této osoby. Rovněž nebyla zjištěna žádná reálná činnost, kterou osoba vykonávala.
Většinu takto získaných finančních prostředků měl muž použít pro svoji soukromou spotřebu či na investice do dalšího movitého i nemovitého majetku. V rámci úkonů trestního řízení byly na bankovních účtech, nemovitých a movitých věcech zajištěny hodnoty za více než 60 milionů Kč. Mimo jiné došlo k zajištění více než tisícovky modelů železničních vláčků (v mnohamilionové hodnotě), automobilů či bagru.
Ve věci jsou stíhány tři fyzické osoby pro trestné činy poškození finančních zájmů Evropské unie a dotační podvod. Hlavní pachatel je navíc obviněn z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. Dále bylo zahájeno trestní stíhání tří právnických osob. Dvě jsou obviněny z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti a jedna právnická osoba je stíhána pro trestné činy poškození finančních zájmů Evropské unie a dotační podvod.
Hlavní pachatel byl vzat soudem do vazby. Ostatní dvě fyzické osoby jsou stíhány na svobodě.
V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným fyzickým osobám trest odnětí svobody až na 10 let.
Na uvedené věci spolupracovala NCOZ s Finančním analytickým úřadem, Generálním finančním ředitelstvím a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Vzhledem k tomu, že většina získaných prostředků pocházela ze zdrojů Evropské unie, převzala dozor nad prověřováním evropská pověřená žalobkyně Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO).
Jedná se o první takto realizovaný případ v České republice ve spolupráci s EPPO, kdy byla navázána rychlá a konstruktivní spolupráce mezi NCOZ a EPPO. Díky nasazení nově ustanovené dozorující evropské pověřené žalobkyně bylo možné věc v krátké době realizovat. (13.8.2021)