První reaktor a parogenerátor pro JE Rooppur vyrazil na 14 000 km dlouhou cestu do Bangladéše

Společnost Atommaš odeslala 20. srpna 2020 první reaktorovou nádobu a první parogenerátor pro projekt výstavby jaderné elektrárny Rooppur v Bangladéši. V této elektrárně jsou stavěny dva bloky typu VVER-1200.
Generální ředitel Atomenergomaše, strojírenské divize Rosatomu, Andrej Nikipelov uvedl: „Naším hlavním úkolem je výroba komponent v požadované kvalitě a včas. I přes omezení, které pro nás znamená pandemie koronaviru, jsme se s odesláním tlakové nádoby reaktoru pro jadernou elektrárnu Rooppur vešli do termínů daných smlouvou. Naši produkci teď čeká dlouhá cesta. Urazí 14 tisíc kilometrů na lodi, než se koncem roku dostane na staveniště první bangladéšské jaderné elektrárny.“
Výrobní cyklus tlakové nádoby reaktoru VVER-1200 trvá 653 dní. Hlavním kritériem během výroby je kvalita a bezpečnost budoucího provozu hotových komponent. Celkem probíhá 143 kontrol, kromě vizuální kontroly a kontroly rozměrů jde i o nedestruktivní kontroly a každý ze svarů je kontrolován pomocí rentgenu. Série kontrol ověřující mechanické vlastnosti materiálu probíhá po každém výrobním kroku, který má vliv na změny v jeho struktuře (např. tepelné zpracování).
Přeprava těžkých a rozměrných komponent (reaktorová nádoba váží 333,6 tun a parogenerátor 340 tun) představuje náročnou logistickou operaci. Z podniku Atommaš byly obě komponenty postupně převezeny na speciálním podvalníku do přístavu na Cimljanské přehradě ve Volgodonsku. Odsud budou putovat po řece do Novorossijsku a pak přes Černé moře a Suezský kanál na staveniště v Bangladéši.
Pro dva bloky elektrárny Rooppur vyrobí Atommaš celkem čtrnáct typů komponent, včetně těch pro reaktorovou budovu: reaktorové nádoby, parogenerátory, hlavní cirkulační čerpadla a potrubí, kompenzátor objemu, nádrže havarijních systémů a pasivních bezpečnostních systémů ad. Dále vyrobí vybavení pro strojovnu: vysokotlaké ohříváky, vakuová, kondenzátová a napájecí čerpadla, separátory a předehříváky páry. Celkově podnik v letech 2018 až 2022 vyrobí a dodá přes 13 000 tun komponent pro bangladéšskou jadernou elektrárnu.
Jaderné elektrárny typu VVER-1200 jsou charakteristické zvýšenou úrovní bezpečnosti, díky níž se mohou řadit ke generaci III+. Dosáhlo se toho novými pasivními bezpečnostními systémy, které jsou schopny plnit svou funkci bez zásahu obsluhy bloku a při úplném odříznutí elektrárny od sítě. Projektová doba provozu těchto reaktorů činí 60 let s možností prodloužení.
Dva bloky bangladéšské jaderné elektrárny jsou ve výstavbě od roku 2017 a podle plánu mají být spuštěny v letech 2023 a 2024. (21.8.2020)