První vlaky PKP CARGO INTERNATIONAL přes modernizovaný přechod Hodoš

Dne 3. září slovinská společnost Primol-Rail ze skupiny PKP CARGO INTERNATIONAL realizovala přepravu prvních dvou kontejnerových vlaků přes modernizovaný slovinsko-maďarský přechod Hodoš s vlastními multisystémovými lokomotivami Vectron.
O den dříve byla ve Slovinsku přes hraniční přechod Hodoš otevřena modernizovaná trať, která umožnuje realizaci vlaků s nápravovým zatížením (tlakem) D4 tzn. 22,5 tun na nápravu, kdy v minulosti tento úsek umožňoval přechodnost pouze 20 tun na nápravu. Tato změna nyní umožnuje skupině PKP CARGO INTERNATIONAL plně využít potenciál v loňském roce pořízených lokomotiv Vectron, neboť díky modernizaci této trati může skupina realizovat vlaky do/z Slovinska a Itálie bez nutnosti měnit lokomotivu na maďarsko-slovinských hranicích a výrazně se tak zkrátí tranzitní čas přeprav. Zároveň může využít i plný potenciál ložení nákladních vozů.
Skupina PKP CARGO, přední železniční dopravce a logistický operátor v Evropě, důsledně rozvíjí svoje kompetence a logistickou alianci v regionu Trojmoří.
Jedním z pilířů strategie na období 2019–2023 je další obchodní rozvoj v regionu Trojmoří. Plánovány jsou další investice do intermodální dopravy, intermodální platformy, vícesystémových lokomotiv a výstavby infrastruktury.
„Rozvoj intermodální dopravy v regionu Trojmoří (Balt – Jadran – Černé moře) ve směru sever-jih patří mezi strategické cíle celé skupiny PKP CARGO. Díky modernizaci přechodu Hodoš můžeme přepravy v celém úseku realizovat s našimi lokomotivami a na vlastní licenci, tzn. přeprava vlaku na celém úseku je realizována pouze skupinou PKP CARGO INTERNATIONAL.  Našim zákazníků v evropském koridoru sever-jih tak budeme poskytovat ještě rychlejší dopravní a logistické služby,“ říká Maciej Walczyk, předseda představenstva PKP CARGO INTERNATIONAL.
Rozvoj dopravy po ose sever-jih má být realizován mj. po železniční trati Rail Baltica, která je součástí transevropského dopravního koridoru.
Společnost Primol-Rail, která je členem skupiny PKP CARGO INTERNATIONAL od roku 2018, poskytuje komplexní služby nákladní železniční dopravy zákazníkům a realizuje přepravy skupiny na slovinském úseku. (5.9.2020)