Půlměsíc

 

Hud. nástroj, vznikl v Turecku; v Evropě se rozšířil někdy v 17. století.