Původní design a inovace jsou základem úspěchu společnosti Diametral na evropských trzích

Česká republika, respektive Československo patřilo vždy k zemím, ze kterých pocházely elektrotechnické značky s tradicí. Tesla, ETA, Škoda Plzeň nebo ČKD. Bohužel, 90. léta znamenala pro velkou část těchto gigantů počátek pozvolného pádu. Kromě zániku velkých firem však dala porevoluční doba vzniknout i nové generaci původních českých výrobců, kteří na trhu nakonec uspěli a dokázali, že i česká výroba obstojí v porovnání s konkurencí ze západní Evropy. Jedním z příkladů původní české společnosti, která se na trhu etablovala a je dnes ve svém oboru etalonem, je Diametral. Výrobce elektrotechnických pracovišť určených pro odborné školství, vědu a průmysl.
Příběh Diametralu začíná na samém počátku 90. let nápadem výroby prvního českého autoalarmu, který by konkuroval tehdy dováženým zahraničním výrobkům. Zakladatel společnosti Miroslav Bulka se tehdy s příslibem odebrání 50 kusů podnikem Mototechna na vlastní pěst pustil do vývoje i výroby tohoto zařízení. Turbulentní prostředí počátků volného podnikání však tento záměr zkomplikovalo a Mototechna svůj původní požadavek později zrušila. Miroslav Bulka se tedy o prodej svého prvního výrobku musel nakonec postarat sám.
Spirála výroby se pozvolna roztočila prostřednictvím dalšího artiklu, který byl v tehdy mladé České republice drahý a nedostatkový. Mikropáječky určené k letování plošných spojů. Zařízení zahraniční výroby byla drahá a často navíc nesplňovala technické požadavky. První mikropáječka značky Diametral tak spatřila světlo v květnu roku 1995. O její kvalitě svědčí i to, že přestože je v nabídce společnosti již několik let nový model, ta původní je stále v prodeji a je velice žádaným výrobkem.
Sortiment se stále rozšiřoval a kolem roku 2000 se v katalogu firmy nacházelo už cca 90 položek zahrnujících mikropáječky, napájecí zdroje a měřicí elektrotechnické přístroje všeho druhu. Zásadní událostí, která však ovlivnila další směřování společnosti, byla opět nová poptávka. Tentokrát ze Střední průmyslové školy v Kutné Hoře na dodávku kompletního technologického pracoviště, jež by integrovalo jednotlivé přístroje v jediný funkční celek. Diametral zareagoval dodávkou první řady stolu s názvem  VarioLab, který byl v roce 2006 kompletně inovován a získal název VarioLab+.
V současné době jsou technologická pracoviště řady VarioLab+ čímsi, jako “vlajkovou lodí” společnosti Diametral. Jejich určení pro odborné elektrotechnické školství, průmysl a výrobu je předurčují k reprezentaci značky firmy v České republice i zahraničí. Je pro ně charakteristická především přístrojová nástavba, která může být umístěna přímo na desce stolu, nebo zavěšená nad pracovní plochou na stojných nohách. V přístrojové nástavbě jsou pak umístěny veškeré elektrické přístroje vybrané objednavatelem. Každé pracoviště je tak vytvářeno na míru uživateli a pro zamýšlené pracovní činnosti. Stoly VarioLab+ jsou vhodné pro odborné školství, vývojová a konstrukční oddělení firem nebo technickou údržbu technologických zařízení.
V roce 2014 se v nabídce společnosti Diametral objevil zcela nový produkt, určený především pro střední odborná učiliště nebo vyšší odborné školy. Speciální odnímatelná “síťová” deska, kdy jednotlivé komponenty určené pro výuku zapojení elektrických okruhů jsou dodávané se systémem jednoduchého nacvakávání, udělaly ze soustavy VarioClick velice žádaný produkt. Nový systém (na který má společnost Diametral průmyslový vzor) umožňuje studentům sestavení zapojovaných komponentů během několik minut a zbylý čas pak mohou věnovat skutečné výuce a práci s obvodem. Desku s nedodělanou úlohou pak lze ze stojanu sejmout a jednoduše uskladnit. Napájení stolů VarioClick je standardně třífázové prostřednictvím modulu, který obsahuje kromě výstupních svorek jištění v podobě jističe a proudového chrániče. Tím je pro žáky zajištěna vysoká míra bezpečnosti práce pod napětím. Pro vyšší bezpečnost ve školách jsou stoly VarioClick a VarioLab+ standardně doplněny o ovládací panel učitele. Díky němu mohou žáci pracovat pod napětím pouze tehdy, když jim učitel jejich zapojení zkontroluje a poté jim zapne napájení do konkrétního stolu.     
Přenosné panely UnoVolta jsou určeny pro výuku ve středních odborných učilištích a vyšších odborných školách. Na rozdíl od stolů VarioClick, které mají pomoci při výuce praktické práce při zapojování elektrických obvodů s nářadím, slouží panely UnoVolta především pro rychlé ověření teoretických poznatků funkce elektrických obvodů v praxi bez montáže přístrojů a šroubování vodičů do svorek. Toto vše nahrazují tematicky zaměřené panely UnoVolta, které obsahují všechny potřebné elektrické přístroje pro danou skupinu úloh. Zapojování obvodů je prováděno propojovacími vodiči s bezpečnostními banánky.
Především pro účely vývoje, výroby a elektroprůmyslu je určena řada stolů VertiGO. Ty jsou charakterizovány stojnými nohami v zadní části, ve kterých jsou umístěny veškeré elektrické přístroje a jištění. VertiGO nalézá uplatnění především ve výzkumu a vývoji, kde není potřeba spolu se změnou projektu zásadně měnit přístrojové vybavení pracoviště. Samozřejmostí je zabezpečení všech přístrojů jističi a proudovými chrániči. Velká pracovní plocha stolu a nad ní umístěná výklopná police představují dostatek místa pro přístrojové vybavení, které je pro daný úkol potřeba.
Výrobky společnosti Diametral se v současné době nacházejí ve velké většině vyšších odborných škol, odborných učilišť a na pracovištích vysokých škol s elektrotechnickým zaměřením. Dlouholetými zákazníky jsou i průmyslové podniky jako ŠKODA AUTO, Škoda Transportation, Bosch, Denso, Siemens, Continental, TE Electronic nebo Eaton. Své výrobky Diametral vyváží i do řady zemí - Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Slovinsko, Belgie nebo Finsko.
Ani přes dlouholetou tradici se firma nezříká stále pokračujícího vývoje. V posledních letech patří mezi novinky například nový typ elektrotechnického pracoviště pro tělesně handicapované studenty s elektricky stavitelnou výškou pracovní desky VarioLift, nebo prozatím nejnovější řada výrobků určená pro moderní výuku fyziky v základních a středních školách - Energetik.
Toto označení bylo zvoleno se záměrem ilustrovat zapojení “energie do školních lavic”. Systém Energetik tvoří na jedné straně deset typů panelů s různými kombinacemi zásuvek a zdířek, které jsou zabudované přímo v žákovských lavicích. Na druhé straně příslušné napájecí zdroje, kterými jsou panely v lavicích napájeny. Jedná se o stejnosměrný zdroj s plynule regulovatelným napětím do 30 V a maximální proudovou zátěží do 10 A a střídavý zdroj s výstupním napětím do 24 V a celkový maximální proud také 10 A. Tyto zdroje jsou zabudované v katedře učitele. Ten pak sám nastavuje příslušná napětí v panelech v žákovských lavicích. Tento systém nachází uplatnění jak ve středních školách všeobecného typu, jako jsou například gymnázia, tak v základních školách, kde jsou v rámci výuky fyziky takto vybavené lavice nezbytné.
Společnost Diametral představuje téměř po třiceti letech na trhu tradici české technické výroby, která navazuje na dobré jméno mnohých českých a československých značek. Původní design všech výrobků a pokračující inovace pak potvrzují, že i malé a střední firmy z České republiky jsou schopny uspět na propojených trzích Evropy.
Zdroj: CzechIndustry 1/2020