Pyramidy

 

O způsobu staveb staroegyptských pyramid není ani písemných, ani obrazových dokladů staroegyptských. Proto se má v novější době za to, že se stavěly užitím povlovných zemních náspů. Jakmile byla postavena nejspodnější vrstva kvádrů, byla k jedné straně nasypána země v protáhlém svahu a po této šikmé ploše se po válcích dopravily kvádry pro vrstvu druhou; když byla tato vrstva postavena, zvýšil se násep o výšku této vrstvy, po té se dopravily kvádry třetí vrstvy, a tak se to opakovalo, po každé se násep zvýšil o výšku kvádrů.