Pyromeeting 2019 letos o změnách klimatu

Dne 30. května 2019 se v Brně uskuteční konference se zahraniční účastí Pyromeeting 2019, která již tradičně doprovází brněnský veletrh PYROS/ISET. Letos bude konference věnována aktuálnímu tématu - změnám klimatu.
Konferenci organizuje MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve spolupráci s Českou asociací hasičských důstojníků a s Veletrhy Brno aje určena pro zvané účastníky, kterými jsou především zástupci hasičských záchranných sborů krajů, zástupci ústředních správních úřadů, představitelé územní samosprávy, zástupci vysokých škol vzdělávající odborníky v oblasti bezpečnosti a další vybrané instituce působících v oblasti bezpečnosti.
Odborné přednášky jsou rozděleny do dvou bloků. V prvním bloku se ve své přednášce nazvané „Přerušované rovnováhy a bezpečnost společnosti v 21. století“ bude prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., z Českého egyptologického ústavu zabývat dlouhými časovými řadami, tak, jak je možné je studovat a vysvětlovat na základě současného vědeckého poznání. Zaměří se například na vnitřní dynamiku společnosti, mediální povahu informačních toků a jejich dopad na stav obyvatelstva, stejně jako lidské adaptace na změny klimatu s veškerými dopady na obranyschopnost a resilienci společnosti. Na něj naváže RNDr. Jan Pretel, CSc., z Českého hydrometeorologického ústavu, s prezentací „Projevy klimatických změn“. Vystoupení bude cíleno na nejvýznamnější projevy změn v četnosti a intenzitě extrémních povětrnostních jevů např. dlouhodobé sucho, povodně, přívalové srážky, vysoké teploty nebo větrné smrště zejména v Česku. Povede diskusi o tom, zda lze těmto projevům zabránit a jako společnost „zápas“ s klimatem vyhrát. V druhém bloku vystoupí zástupci Hasičského záchranného sboru ČR, kteří seznámí účastníky s dopady změny klimatu na Hasičských záchranný sbor ČR a opatřeními, které musí sbor přijímat. Závěr bloku bude věnován analýze orkánu Herwart ze dvou úhlů pohledu a to z pohledu operačního řízení a dále ochrany obyvatelstva.
Konference Pyromeeting je tradičně pořádána jednou za dva roky a vždy je velkým odborným přínosem pro všechny účastníky. Ti se po skončení konference účastní veletrhu PYROS/ISET, na kterém má Hasičský záchranný sbor ČR již tradičně svůj stánek v pavilonu F brněnského výstaviště.
Letos se zde, mimo jiné, představí hasiči-lezci. Seznámí návštěvníky s nejaktuálnějšími trendy své práce, avšak neopomenou ani ohlédnutí do nedávné minulosti. Návštěvníci budou moci shlédnout fotografie i videozáznamy ze zásahové činnosti nebo jejich výcviku. Jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů z Jihomoravského kraje předvedou názornou ukázku, jak vypadá výcvik jednotek ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Součástí expozice v pavilonu F bude také prezentace zaměřená na zpracování prostorových dat pomocí GIS - Geografického informačního systému, který využívá počítačový hardware, software, geografické informace a lidský potenciál ke sběru, správě, analýze a konečné vizualizaci dat, které mají vztah k povrchu Země. Zájemci si mohou prohlédnout mobilní operační středisko včetně datových podkladů firmy Gina.
Milovníci hasičské techniky se mohou těšit na celou řadu novinek – například na mobilní chemickou laboratoř nebo chemický kontejner s ukázkou stanoviště dekontaminace.
Technika HZS ČR bude prezentována také v rámci venkovní expozice výstaviště na ploše G, kde návštěvníci uvidí například univerzální dokončovací stroj UDS – 214/114, víceúčelový stroj HUDDIG 1260C, nebo CZS (cisternovou zodolněnou stříkačku) 40/12000 S3 TITAN. (HZS, 15.5.2019)