Rada Ecofin: ČR apelovala na vymahatelnost pravidel udržitelnosti veřejných financí

V Bruselu se pod vedením chorvatského předsednictví konalo zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN). Hlavními tématy jednání byla koordinace hospodářských politik na úrovni EU a zhodnocení fungování fiskálních pravidel včetně reformy Paktu o stabilitě a růstu.
Komise představila ministrům sdělení analyzující silné a slabé stránky Paktu o stabilitě a růstu, kterým zahájila diskuzi o jeho možných změnách. ČR se již aktivně zapojila návrhem vlastního fiskálního pravidla pro EU. „Jsem přesvědčena, že Pakt o stabilitě a růstu se musí vrátit k důrazu na zdravé veřejné finance. Podporuji zelené investice a vizi klimatické neutrality, které má být dosaženo do roku 2050. Silně ale varuji před jakoukoli zelenou flexibilitou v rámci Paktu. Ta by mohla vážně ohrozit udržitelnost veřejných financí, neboť dnes nelze ověřit, co je zelenou investicí a co nikoliv,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.
Česká republika se v oblasti veřejných financí řadí mezi premianty Evropské unie. „Patříme mezi země s nejnižším zadlužením a strukturálně vyrovnanými veřejnými financemi. V roce 2018 jsme měli čtvrté nejnižší zadlužení ze všech zemí EU,“ doplnila Alena Schillerová. Pro rok 2020 počítá ČR s vyrovnaným saldem veřejných financí. Zadlužení veřejných financí by se mělo dále snižovat, a to až na 30,5 % HDP ke konci roku 2020.
Ministři financí se dále dohodli na aktualizaci unijního seznamu nespolupracujících jurisdikcí v oblasti daní. Přezkoumáno bylo 41 jurisdikcí, z čehož pouze 4 byly doplněny na tzv. černý seznam, např. Panama či Seychely. Na šedý seznam bylo zařazeno 13 zemí, které musí v nejbližší době přizpůsobit své systémy daňovým principům EU. Mezi tyto země patří např. Turecko, které by mělo do konce roku 2020 zahájit se všemi zeměmi EU automatickou výměnu informací o bankovních účtech.
V současnosti EU na černém seznamu vede 12 jurisdikcí. Proti nim jsou uplatňována obranná opatření daňové i nedaňové povahy v oblasti poskytování finanční pomoci. „Považuji za úspěch, že se 24 jurisdikcí dostalo mimo seznam. To znamená, že jsou nyní daňově transparentní a nemohou být využívány k daňovým únikům, což je dlouhodobou prioritou naší vlády v boji proti podvodům a vyhýbání se daňovým povinnostem,“ uzavřela Alena Schillerová. (18.2.2020)