Rada pro konkurenceschopnost jednala o budoucnosti vnitřního trhu a průmyslové politiky po evropských volbách

V Bruselu jednala 27. 5. Rada pro konkurenceschopnost ve formátu vnitřní trh a průmysl. Delegaci ČR vedla náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Silvana Jirotková.
Ministři měli na programu zejména politickou rozpravu o budoucnosti vnitřního trhu a průmyslové politiky, a to zejména s ohledem na právě proběhnuvší volby do Evropského parlamentu a priority budoucí Evropské komise. „Naším cílem je pobídnout budoucí Komisi k vyšším ambicím v oblasti vnitřního trhu EU. Zejména ve službách máme pořád na čem pracovat,“ uvedla náměstkyně Jirotková. Ve svém vystoupení zároveň poukázala na to, že vnitřní trh a průmyslovou politiku EU nelze od sebe oddělovat. „Náš průmysl čelí několika paralelním výzvám – ať už na mezinárodní scéně, nebo i zevnitř. Našim průmyslovým podnikům nejlépe pomůžeme právě zjednodušením obchodování v rámci vnitřního trhu EU,“ dodala S. Jirotková. Přes 84 % českého exportu, na němž se velkou mírou podílí právě průmyslové výrobky, míří do zemí EU.
V rámci pravidelné prověrky konkurenceschopnosti ministři tentokrát diskutovali o vztahu vnitřního trhu EU a pravidel hospodářské soutěže. „V oblasti antimonopolních pravidel bylo v nedávné době prezentováno několik návrhů, jak by jejich zmírnění pomohlo tzv. evropským šampionům na globální scéně,“ připomněla náměstkyně Jirotková, a dodala: „Na rozvolnění antimonopolních předpisů ale v žádném případě nesmí doplatit malé a střední podniky snížením obchodních příležitostí, nebo spotřebitelé vyššími cenami.“ Problematiku je proto podle ČR nutné pečlivě analyzovat.
Rada na jednání přijala tři sady závěrů, a to k vnitřnímu trhu, k průmyslové strategii do roku 2030 a k cestovnímu ruchu jako motoru konkurenceschopnosti. V rámci pracovního oběda diskutovali ministři o problematice veřejných zakázek v kontextu přeshraniční spolupráce na vnitřním trhu EU.
V závěru jednání informovalo rumunské předsednictví o modernizaci pravidel ochrany spotřebitele, jež mj. zavádí zákaz dvojí kvality výrobků prodávaných pod stejnou značkou na vnitřním trhu EU. Náměstkyně Jirotková k tomu uvedla: „Téma zákazu dvojí kvality výrobků je pro nás velmi důležité. Očekávané schválení unijní směrnice, která mj. dvojí kvalitu řeší, vnímáme jako krok správným směrem. Dali bychom ovšem přednost ambicióznějšímu textu směrnice. Naší prioritou je rychlé vymýcení této diskriminační praktiky.“
Pondělní jednání Rady pro konkurenceschopnost (část vnitřní trh a průmysl) bylo posledním pod vedením rumunského předsednictví. Od 1. července převezme předsednictví v Radě EU Finsko. (27.5.2019)