Radar

 

Zařízení k přímému určování vzdálenosti a prostorové polohy těles (nehybných i pohyblivých) pomocí krátkých radiových (elektromagnetických) vln šířících se přímočaře a odrážejících se od překážek stojících jim v cestě a vracejících se k vysílacímu zdroji, kde lze zachytit jejich ozvěnu. Technická historie r. je tedy spojena s vývojem zdrojů krátkých elmagnetických vln (elektronek) a zařízení k vysílání těch vln i k zachycování vln odrážených. První zárodky radaru se objevují, pokud známo, počátkem 30. let v Anglii, a tam také byl kolektivní prací četných badatelů a techniků doveden nejdříve (koncem 30. let) k technické dokonalosti, a to v různých způsobech k různým účelům zjišťovacím. Jak daleko dospělo zdokonalení r. v jiných zemích, není zatím známo podrobně.