Radýrka

 

Vymazávací „guma“, se objevuje po prvé v 70. letech 18. století. Byly to kostičky kaučuku a stály na naších předváleč. penězích asi 10 K.