Rafinérie Unipetrolu v Kralupech je opět v plném provozu

Unipetrol ukončil plánovanou šestitýdenní zarážku své rafinérie v Kralupech nad Vltavou a v plném rozsahu obnovil provoz. Celkové náklady na údržbu a modernizaci rafinérie přesáhly jednu miliardu korun, z toho 400 milionů Kč Unipetrol vynaložil na nové investiční projekty. Pravidelné odstávky svých rafinérií Unipetrol provádí dle legislativních požadavků ve zhruba pětiletých cyklech. Předchozí zarážka kralupské rafinérie proběhla v roce 2013.
„Zarážka je plánované zastavení výroby, jehož primárním důvodem je pravidelná údržba všech technologií v areálu dle legislativních a technicko-technologických požadavků. Je to také příležitost realizovat investiční projekty a technologické změny, které bychom jinak museli provádět za provozu nebo při částečné odstávce, což by mohlo mít dopad na plynulost a ekonomickou efektivitu provozu,“ vysvětlil Jaroslav Hacko, výrobní ředitel rafinérie v Kralupech nad Vltavou skupiny Unipetrol.
Zarážka v kralupské rafinérii byla nejrozsáhlejší v její historii. Oproti minulým se lišila rozsahem servisních a investičních prací. „Kromě detailní kontroly a údržby všech zařízení jsme modernizovali technologie na hlavních výrobních celcích. S předstihem jsme tak splnili legislativními požadavky Evropské unie a České republiky na implementaci takzvaných nejlepších dostupných technik (BAT), které vejdou v platnost v roce 2020,“ řekl Jaroslav Hacko a dodal: „Za přechodné světelné a zvukové efekty, které doprovázely uvádění technologií do opětovného provozu, se všem obyvatelům okolních měst a obcí omlouváme.“ (24.5.2018)