Raiffeisen - Leasing navázal spolupráci s ČMZRB v oblasti záruk. Malým a středním firmám nabídne zvýhodněné financování se státní zárukou

Raiffeisen - Leasing nabídne malým a středním firmám zvýhodněné financování investic. Díky spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou dosáhnou podnikatelé snáze na investiční prostředky, využít je mohou na pořízení nových strojů, zařízení, technologií nebo i pro potřeby staveb.
Raiffeisen - Leasing v dubnu úspěšně dokončil jednání o spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB). Díky záruční smlouvě v programu Expanze tak nabídne svým klientům z řad malých a středních podniků snadnější přístup k financování jejich investičních potřeb. Na lepší podmínky dosáhnou především regionálně ukotvené firmy, například zemědělské nebo menší strojírenské podniky.
Jsme velmi rádi, že se nám podařilo navázat spolupráci v oblasti záruk s ČMZRB. Přinese to dobrý impuls do ekonomiky a lepší podmínky zejména pro malé a střední firmy. Těm může výhodné financování pomoct překonat dopady pandemie COVID-19, mohou prostředky využít k modernizaci, rozvoji nových služeb nebo zefektivnění procesů,“ hodnotí novou dohodu Alois Lanegger, jednatel společnosti Raiffeisen - Leasing.
Základem nové nabídky je kombinace výhodného investičního úvěru od Raiffeisen - Leasing, který doplňují státní záruky. Pro menší a střední firmy to znamená snazší dostupnost finančních prostředků pro rozvoj díky nižším požadavkům na zajištění. Výhodou pro klienty je také zvýšení celkového limitu nebo snížení akontace. V souvislosti se sjednáním záruky navíc podnikatelé neplatí žádné poplatky.
Firmy mohou zaručeným úvěrem financovat například pořízení strojů a zařízení, ale využít ho mohou také na pořízení software, licencí, programů nebo nových technologických postupů. Prostředky se dají použít i k technickému zhodnocení staveb a zastavěných pozemků, nebo i k pořízení samotných staveb. Záruky se mohou týkat úvěrů standardně od 4 mil. Kč až do výše 40 mil. Kč a pokrývat až 70 % jistiny.
Program EXPANZE – záruky usnadňuje malým a středním podnikatelům přístup k investičním úvěrům od leasingových společností. Garance jsou poskytovány v režimu „de minimis“. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy. Program je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu.
Raiffeisen - Leasing nabízí malým a středním podnikům široké portfolio finančních nástrojů, včetně výhodných úvěrů. Zaměřuje se mimo jiné na financování strojů, zařízení, technologií, ale i transportní, zemědělské nebo zdravotnické techniky. (20.5.2021)