Raketový motor

 

Rozumí se jím raketa pohybující se reakcí vyvolanou „vystřelováním“ plynů vzniklých spalováním náplně r. Zárodky r. m. třeba hledati již v návrzích italského vojenského technika I. Fotany. R. 1841 byl udělen patent na r. m. k pohonu letadla Angličanu Golightlymu. Poč. 80. let se zabýval takovým motorem ruský chemik I. N. Kibalčič; v 90. letech peruánský chemik P. Paulet. Od r. 1912 se zabývá r. m. Američn Goddard (r. 1932 se mu podařilo dosíci rychlosti 1200 km/hod.). V Německu konali pokusy J. Winckler, v. Oppel (1929), F. Schmiedel (1931), R. Tilling; ve Francii Ferber a Esnoult-Pelterie.