Rakousko od ledna snižuje přídavky na děti zahraničních zaměstnanců, které žijí mimo jeho území

Podle nové rakouské legislativy jsou od 1. ledna 2019 dětem zahraničních pracovníků zaměstnaných v Rakousku, které žijí mimo jeho území, vypláceny nižší přídavky. Výše přídavků je nově odvozována od životní úrovně státu, ve kterém tyto děti žijí. Jestliže děti českého občana zaměstnaného v Rakousku bydlí v ČR, mají nárok jen přibližně na 60
procent rakouských přídavků. Vyplácené přídavky jsou tak nově o několik desítek eur nižší.
Ze statistik zpracovávaných na úrovni EU vyplývá, že ve vztahu k ČR půjde cca o 8000 osob pobírajících rodinné dávky z Rakouska (pro srovnání v Maďarsku či na Slovensku je počet dotčených osob v řádech několika desítek tisíc).
MPSV ČR sledovalo se znepokojením záměry rakouské vlády, když v uplynulých dvou letech prezentovala svůj záměr ostatním členským státům EU. Vláda ČR kategoricky odmítla návrhy na zavedení indexace přídavků na děti, už když ji spolu s Rakouskem navrhlo několik dalších západoevropských států. Podle vlády ČR je zavedení indexace přídavku na děti v jasném rozporu se zásadou rovnostizacházení, která je jedním ze základních pilířů práva EU.
ČR spolu s řadou dalších států EU se již v loňském roce v této souvislosti obracela na evropskou komisařku pro zaměstnanost a sociální věci Marianne Thyssen.
Kolegium Evropské komise 24. ledna 2019 rozhodlo o zahájení kroků vůči Rakousku. Vláda Rakouska byla požádána o vysvětlení a vyzvána, aby tuto diskriminační praxi zastavila. V případě, že Rakousko nevyhoví požadavku Evropské komise, může být v další fázi řízení žalováno u Soudního dvora Evropské unie. Vláda ČR je připravena se k žalobě proti Rakousku připojit.
České úřady nemají v současné době žádnou přímou a okamžitou možnost zvrátit rozhodnutí rakouské strany.
Pokud dojde ke snížení dávky, MPSV ČR doporučuje dotčeným občanům trvat na vydání písemného rozhodnutí o snížení dávky a zvážit podání opravných prostředků u příslušných rakouských úřadů. Jak postupovat v takovém řízení shrnuje podrobně informace českého zastupitelského úřadu ve Vídni.
Stížnost proti postupu Rakouska lze také podat v českém jazyce přímo Evropské komisi prostřednictvím elektronického formuláře. (MPSV,19.2.2019)