Rámy na obrazy

 

Objevují se až v 15. století, když se začínají malovati také obrazy světské. Dotud byla bez rámů i zrcadla (kromě ručních).