Ratingová agentura JCR potvrdila ratingové hodnocení České republiky

Japonská ratingová agentura JCR ve své nejnovější zprávě potvrdila vynikající rating České republiky na stupni AA pro závazky v domácí měně a na stupni AA- pro závazky v zahraničních měnách. Výhled v obou případech ponechala stabilní. Potvrzení ratingu je dobrým signálem pro finanční trhy, pro které tak Česká republika nadále zůstává spolehlivým a důvěryhodným partnerem.
„Potvrzení ratingu vnímám jako dobré hodnocení hospodářské politiky vlády i toho, že naše úsilí o maximálně efektivní a zodpovědnou správu státního dluhu je pro finanční trhy srozumitelné,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.
Vynikající rating České republiky, která se dlouhodobě řadí mezi nejméně zadlužené státy EU, potvrdily v červenci také další významné ratingové agentury jako S&P Global Ratings, Fitch Ratings nebo European Rating Agency (“ERA“).
Agentura JCR ve své zprávě zohlednila především zlepšení fiskální rovnováhy, relativně nízké zadlužení sektoru vládních institucí, jehož pokles agentura očekává i v letech 2019 a 2020, a solidní hospodářský růst, který táhne z velké části domácí poptávka. Dále vyzdvihuje vysoké HDP na obyvatele, které je jedno z nejvyšších ze zemí střední a východní Evropy. Pozitivně ve své zprávě hodnotí agentura JRC také český bankovní systém, který považuje za stabilní z důvodu vysoké kapitálové přiměřenosti. (30.8.2019)