Ratingová agentura Moody’s zvýšila ratingové hodnocení České republiky

Ratingová agentura Moody’s 4. 10. po uzavření světových trhů zvýšila ratingové hodnocení dlouhodobých závazků České republiky na vynikající stupeň Aa3 se stabilním výhledem.
V letošním roce již několik významných agentur s mezinárodní působností potvrdilo České republice její stávající vysoký rating, k samotnému zvýšení ratingového hodnocení však dochází letos poprvé. Pro světové finanční trhy jde o silný signál, že Česká republika je důvěryhodnějším a stabilnějším partnerem.
Agentura Moody’s uvádí, že klíčovým faktorem pro zvýšení ratingu je pozitivní vývoj fiskálních ukazatelů, který podporuje rostoucí ekonomika, zdravé veřejné finance a silné institucionální uspořádání. Ve svém hodnocení také ocenila vládní reformy, které se zaměřují na zvýšení přidané hodnoty v průmyslu a podporu inovací napříč odvětvími, což ve výsledku zvyšuje ekonomickou odolnost.
„Rating je důležitým vodítkem pro investory, které jim ukazuje, jak se které zemi hospodářsky daří a jak je pro ně daný stát rizikový. A čím vyšší známku země obdrží, tím více je považována za spolehlivějšího dlužníka a může si pak na trhu půjčovat za výhodnějších podmínek. Díky tomu můžeme ušetřit na financování státního dluhu nemalé peníze, které následně můžeme použít tam, kde jsou nejvíce potřeba. Třeba na důchody, platy zdravotních sester, vědu a výzkum, opravy silnic nebo modernizaci nemocnic,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.
Agentura očekává, že vládní dluh v poměru k HDP bude v letech 2019 a 2020 nadále klesat. Podle Moody´s by do konce roku 2020 měl dosáhnout hodnoty 30,8 % a do roku 2023 by mohl klesnout pod úroveň 30 %. (4.10.2019)