Řecký oheň

 

V námořní bitvě u Kyzika r. 678, svedené mezi Byzantinci a Araby, bylo užito „tekutého ohně“ (vynalezl prý Řek Kallinikos), hořlaviny složené ze smoly, síry, petroleje a nehašeného vápna.