Ředitel Domova důchodců Velké Hamry, který obvinil pečovatelku ze smrti jednoho z klientů, zřejmě porušil zákon, i když neuvedl její jméno

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) prošetřil stížnost občanské platformy Zdravé fórum ve věci pečovatelky Domova důchodců Velké Hamry. Tu ředitel Čestmír Srbek letos v červnu nepřímo obvinil z toho, že zavinila smrt jednoho z klientů domova. Spolu s tímto tvrzením zveřejnil informace o jejím zdravotním stavu, tedy, že se odmítla naočkovat proti nemoci covid-19. Následně musela nejen ona, ale také celá její rodina, čelit velice negativním útokům ze strany médií i okolí. Ředitel Skrbek, stejně jako novináři, se hájili tím, že je vše v pořádku, vždyť nezveřejnili její jméno. S tímto tvrzením ÚOOÚ nesouhlasí. Konstatoval, že zveřejněním údajů o dané pečovatelce, byť bez jména, Domov důchodců Velké Hamry neoprávněně nakládal s jejími osobními údaji. Stížností se navíc bude zabývat dál z důvodu dalších možných prohřešků.
Právníci zmíněné pečovatelky od samého počátku upozorňují, že ředitel domova důchodců překročil veškeré meze nejen svých oprávnění, ale také základních pravidel lidskosti. Ženě a celé její rodině nejen on, ale také média, která o případu informovala, způsobil obrovské trauma. „Jediné, čím se ředitel Skrbek dosud mohl formálně bránit, bylo, že neuvedl její jméno. Tuto argumentaci ale Úřad pro ochranu osobních údajů smetl ze stolu. Ve svém vyjádření potvrdil, že ředitel domova důchodců svým prohlášením zpracoval osobní údaj,“ uvádí advokát Tomáš Nielsen, advokát a předseda institutu
Pro Libertate, a pokračuje: Ředitel Skrbek jednal v rozporu s právními předpisy i nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR.“
Podle právníka je stanovisko ÚOOÚ i jakýmsi varováním pro ostatní zaměstnavatele v tom, že jakékoliv informace o svých zaměstnancích, zejména o jejich zdravotním stavu, musí důsledně utajovat. Nesmí poskytovat informace, které by v souhrnu vedly k přímé či nepřímé identifikaci osoby. Tedy k jejímu ztotožnění třetí osobou. „Jsem přesvědčen, že žádný zaměstnavatel nemá nárok na to vědět, zda je jeho zaměstnanec očkován proti nemoci covid-19, nebo ne. Pokud se to však dozví, musí s takovou informací nakládat skutečně jako s velice citlivým osobním údajem,“ konstatuje Nielsen.
ÚOOÚ se bude stížností i nadále zabývat a šetřit další možná pochybení ředitele Skrbka. Vedle toho již příslušný soud řeší žalobu proti řediteli i domovu důchodců. „Obracím se proto na ostatní zaměstnance Domova důchodců Velké Hamry, kteří mají podezření, že Čestmír Skrbek nebo jeho podřízení porušují jejich soukromí, aby se k našemu podnětu připojili. Mám totiž informace, že moje klientka nemusí být jediným zaměstnancem, který v práci čelí určité formě šikany či diskriminace,“ dodává na závěr Tomáš Nielsen, právní zástupce pečovatelky. Více na: www.prolibertate.cz. (2.9.2021)