Regulace hazardu funguje, stát se zabývá přesunem hraní na internet

Nezadržitelný nárůst online hazardu jako jeden z otazníků dalšího směřování regulace hazardních her. Debata nad tímto ožehavým tématem byla jedním z témat národní konference o hazardním hraní, která proběhla 5. 11. v Lichtenštejnském paláci v Praze. Zúčastnili se jí zástupci Úřadu vlády, Ministerstva financí, odborné veřejnosti a neziskových organizací.
Regulace hazardu z roku 2017 funguje a plní svůj účel. Heren i kasin po celé zemi rapidně ubylo a výrazně se zvýšila ochrana před nebezpečím závislosti na hazardu. Také v internetovém prostředí se nastavila jasná pravidla a došlo k razantnímu omezení nelegálního byznysu s online hazardem. S rozvojem online hazardu ale roste riziko vzniku závislosti na hraní hazardních her. To se nevyhýbá ani dospívajícím, kteří se ke hře snaží navzdory zákazu své účasti dostat. Stoupá také podíl hráčů kurzových online sázek a živých her mezi léčenými patologickými hráči.
„Díky moderní regulaci hazardu se naše země zbavila nálepky ‚kasina uprostřed Evropy‘ a vrátila se zpět mezi civilizované státy. Od roku 2012 klesl počet automatů ze 74 502 na současných 36 471. Není to ještě tak dávno, co byly herny na každém rohu. V roce 2012 jsme tu měli 7 542 heren a kasin, teď jich zbývá 1 276, tedy méně než pětina. Herny z našich ulic mizí a mění se v kavárny, knihkupectví a další místa, která slouží lidem,“ prohlásila na úvod ministryně financí Alena Schillerová.
U online hazardu pak regulace napravila zcela nevyhovující stav, který v této oblasti dříve panoval. Právní úprava hazardu z roku 1990 nedokázala reagovat na dynamický rozvoj internetu a stala se naprosto nedostačující. Neumožňovala aktivní boj proti nelegálním provozovatelům na internetu a tedy ani ochranu hráčů. Situace ztěžoval fakt, že až do roku 2017 nemohli na českém internetu legálně působit zahraniční provozovatelé.
„Zákon o hazardu to všechno změnil. Otevřel trh zahraničním provozovatelům, což umožnilo jejich regulaci a řádné zdanění. Zavedl povinnou registraci všech online hráčů hazardních her a tím znemožnil účast osob mladších 18 let na hazardních hrách, přinesl také důležitá opatření na jejich ochranu a pomohl omezit černý trh,“ podotkla Alena Schillerová.
„Jen za první měsíc účinnosti zákona zmizelo z českého trhu 90 % ilegálního hazardu na internetu. Celkem už bylo zablokováno 121 webových stránek. Za nelegální provozování online hazardních her byly celkem uloženy pokuty ve výši 615 092 000 Kč. Za provozování online her v rozporu se zákonem nebo herním plánem byly uloženy pravomocné pokuty ve výši 360 000 Kč. I přes zásadní pokrok v nastavení moderní regulace hazardu a vymáhání pravidel hry jsme samozřejmě neusnuli na vavřínech, zejména oblast internetu a reakce na nové trendy v této oblasti, je pro nás další výzvou,“ dodala ministryně financí.
Po razantním omezení ilegálního hazardu a zavedení souboru ochranných opatření (nejen na internetu) proti vzniku závislosti byla začátkem června letošního roku spuštěna první část informačního IT systému provozování hazardních her jako další krok k plnohodnotné, moderní a funkční regulaci hazardu. Dalším krokem bude doplnění systému o registr vyloučených hráčů, který chce Ministerstvo financí spustit v polovině příštího roku. Díky tomuto opatření bude možné z hraní vyloučit příjemce dávek v hmotné nouzi, dlužníky v úpadku, gamblery se soudním zákazem nebo nařízenou ochrannou léčbou závislosti a také patologické hráče, kteří o zapsání sami požádají.
Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala ke komplexnímu vyhodnocení současné regulace s tím, že na základě získaných poznatků případně navrhne změny, které zajistí efektivní regulaci a správu daně z hazardních her, zejména internetového sázení. Ministerstvo financí, které na vypracování tzv. ex post RIA pracuje, počítá při její přípravě se zapojením všech dotčených subjektů. Dnešní konference pořádaná ve spolupráci Úřadu vlády a Ministerstva financí je jednou z mnoha debat o případných změnách v regulaci nejen online hazardu.
Účastníci konference poukazovali na setrvale rostoucí podíl online hazardních her na trhu. Už více než 45 % všech peněz vložených do hazardních her je vloženo v online prostředí. Jen u kurzových sázek na internetu vzrostl objem sázek mezi lety 2017 a 2018 o zhruba 5 procentních bodů na 25 % celého trhu. Podíl částek prohraných v online hazardních hrách pak stoupl o 7 procentních bodů, v roce 2017 připadalo z celkového objemu prohraných částek 22 % na online hazard, zatímco v roce 2018 už to bylo 29 %.
„Aktuálně rostou všechny ukazatele týkající se online hazardního hraní, roste podíl on-line hráčů mezi patologickými hráči, největší problém představují on-line sportovní sázky. Problémovým hraním v on-line prostředí jsou ohroženi především mladí muži,“ uvedla národní koordinátorka pro protidrogovou politiku Jarmila Vedralová.
Letos v květnu vláda schválila Národní strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027. Tato strategie se kromě dosavadních oblastí, jako jsou nelegální drogy, alkohol, tabák nebo hazard, nově věnuje i oblasti nadužívání internetu a nových technologií. Nadužívání a závislosti na internetu a nových technologiích se v posledním desetiletí vyskytují stále častěji, přičemž za nejvíce ohrožené jsou považovány děti a dospívající.
Mezi problémové uživatele, kteří jsou závislostí ohroženi, patří téměř 4 % populace školáků ve věku 11–19 let. Podle posledních výsledků Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) přes 20 % studentů hraje denně nebo téměř denně počítačové hry, cca 80 % tráví čas denně na sociálních sítích, a přibližně třetina tráví denně na sociálních sítích 4 a více hodin.
„V posledních letech se výrazně zvýšil podíl dospívajících, kteří tráví volný čas u počítače. Naopak dochází k poklesu podílu studentů, kteří tráví volný čas venku s přáteli nebo například sportováním,“ řekla Jarmila Vedralová.
Na internetu přitom mohou dospívající narazit na aktivity s charakteristickými prvky hazardu, které ale hazardní regulaci nepodléhají. Jde například o tzv. tréninkové hraní hazardních her na internetu, které se vyznačuje sázením, ale bez nutnosti investice reálných peněz. Rizikové z pohledu rozvoje hraní hazardních her mezi dětmi a dospívajícími jsou také tzv. loot boxy, které jsou součástí počítačových her a umožňují hráčům za peníze získat hráčskou výhodu. Vzhledem k tomu, že hráč dopředu neví, jaký bonus získá, obsahuje nákup bonusů pro hru vysoký faktor náhody, a tím se velmi podobá hazardu.
Rizikové užívání nových technologií dětmi a mládeží se někdy označuje jako netolismus, v širším kontextu se používá rovněž termín nelátková závislost. „Právě na tuto závislost cílí i naše další kroky. Nejedná se o to nové technologie ze života vypustit, nicméně je důležité najít vyváženost při jejich užívání. Už nyní víme například, že děti s problémem závislosti na internetu tvoří velkou část klientů dětských adiktologických ambulancí. Rodiče se také mohou v případě potřeby konzultace obrátit na linku pro odvykání 800 350 000, která tento rok rozšířila svoje služby i pro oblast tohoto závislostního chování,“ dodala Jarmila Vedralová. (5.11.2019)