Regulátor centrifugální

 

Užívalo se ho, neznámo od kdy, k regulaci mlýnů. R. 1785 použil J. Watt k regul. parního stroje.